SWITCH SECTION

Fremtidens kontorløsninger

Leietakerne krever kortere leieperioder og samtidig mer fleksible løsninger

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

19. mai 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

19. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200519130953017.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200519130953017.jpg?maxwidth=2000
0

Prognosesenteret har over flere år i samarbeid med Moelven Modus gjennomført studier av trender og utviklingstrekk for fremtidens kontorløsninger. Her formidles noen av funnene fra disse studiene. 

 

Større grad av fleksibilitet og tilpasningsevne

Leietakerne etterlyser og forventer større grad av fleksibilitet i sine leieforhold.  

 

Leiekontraktene blir kortere (vanlig med 3-5 år), og man ønsker samtidig mulighet for å tilpasse lokalene med endringer i organisasjonens behov.  

 

Ved siden av fleksibilitet med tanke på ombygginger eller tilpasninger av kontorlokalene, er det minst like viktig at kontorlokalene er utformet på en slik måte at det gir en fleksibilitet i hvordan de ansatte kan bruke lokalene. Løsningen på dette er at kontorene i økende grad blir «aktivitetsbaserte». 

 

Adferd og kjøreregler på kontoret

I takt med at mange bedrifter og organisasjoner har aktivitetsbaserte og delvis åpne kontorløsninger, er det viktig at arbeidsplassene brukes «riktig».  

 

Adferdsmønsteret på kontoret henger mye sammen med bedriftens kultur, det er viktig med regler for hvordan det er forventet å opptre i de ulike sonene på kontoret. I de åpne sosiale områdene kan det være akseptabelt med telefonbruk, prat og samtaler mellom kolleger, mens det i soner for konsentrasjonsarbeid skal være stille (som stillevognen på toget).  

 

De ansatte må vite hvordan de ulike delen av kontoret skal brukes. Man må forstå at nye og ny type lokaler, gjør at man også må endre adferd og ha noen regler for bruk. Det krever tydelig kommunikasjon og ledelse for å oppnå ønskede adferdsendringer. 

 

Det er ikke snakk om det ene eller det andre. Det er viktig å ha forståelse for at ønsket endring krever en kulturendring, og for å få til kulturendringene må man ha noen regler.  

Skrevet av Kåre Elnan, Prognosesenteret

1809
b-0TrueFalse
Les også
b-0TrueFalse
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF