Oppdaterte bygg- og anleggsprognoser fram til 2025

Renteøkninger, høye byggekostnader og prisvekst begynner å tære på husholdninger, bedrifter og det offentlige. Det er ventet en mindre nedgang i BA-markedet også i 2024, før det snur i 2025.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Status på igangsetting og salg av nye boliger – august 2023

Situasjonen for nyboligmarkedet forverrer seg fra måned til måned.

Skrevet Av Heidi Bjørneng

Byggevaresalget rammes hardt av nedgang i nyboligsalget

Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 42 % under samme periode i 2022. Nedgangen slår nå hardt ut på en rekke hovedgrupper av byggevarer. Tallene for et utvalg byggevarer første halvår viser fremdeles positive tall for varmepumper og ildsteder, mens alle andre grupper viser volumnedgang.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Svakeste augustmåned noen gang målt

Boligprisene steg med 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste augustmåneden noen gang målt. Dette viser at medsinen begynner å virke.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

På tide å tenke europeisk – også i boligmarkedene

Europas svært ulike nasjonale boligmarkedsstrategier er kontraproduktive når det kommer til å løse felles europeiske utfordringer.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Byggekostnadene for boliger steg moderat i 2. kvartal

Byggekostnadsveksten har dempet seg, men stiger fortsatt. SSBs indeks for boligblokk steg med moderate 1 % i 2. kvartal i år, mens indeksen for enebolig i tre økte med 0,7 %.

Skrevet Av Martin Armand Tavanger