Slik gikk det med boligmarkedet i 2023

Året 2023 endte marginalt på den positive siden, med en prisvekst på 0,5 prosent. Bruktboligmarkedet har med andre ord utviklet seg tilnærmet normalt gjennom 2023.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Den negative trenden fortsetter i bruktboligmarkedet

Bruktboligprisene falt med 1,3 prosent i november. Sesongkorrigert viser statistikken en svak positiv utvikling på 0,1 %.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Rentebeslutning og boligpriser

1. november annonserte Norges Bank at styringsrenten var besluttet å holdes uendret på 4,25 prosent, men de holder likevel på sin kommunikasjon om at det trolig vil komme en siste renteheving i desember. Boligprisene falt 1% i oktober, men korrigert for sesongvariasjoner  viser statistikken en positiv utvikling på 0,2 % fra september til oktober.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Boligprisene falt 1,9 prosent i september

September ble den nest svakeste septembermåneden i boligprisstatistikkens histore.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Oppdaterte bygg- og anleggsprognoser fram til 2025

Renteøkninger, høye byggekostnader og prisvekst begynner å tære på husholdninger, bedrifter og det offentlige. Det er ventet en mindre nedgang i BA-markedet også i 2024, før det snur i 2025.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Svakeste augustmåned noen gang målt

Boligprisene steg med 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste augustmåneden noen gang målt. Dette viser at medsinen begynner å virke.

Skrevet Av Marte Herje Strømme