Norge er ikke lenger europamestere i oppussing

I EU ser vi at det først og fremst er de kollektive investeringene som øker – spesielt energi-/miljøinvesteringer. Dette er godt hjulpet av lokale myndigheters mange støttetiltak, som har sin bakgrunn i det tydelige energi-/miljømålet som er vedtatt av EU.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Boligprisprognoser – Ikke alltid like rett fram

Like sikkert som at det blir jul i år også, kommer det nye boligprisprognoser på tampen av året.

skrevet av Nejra Macic

Boliglånsforskriften blir stående uendret

Vi har spurt vår sjeføkonom Nejra Macic hva hun tenker om det

skrevet av Prognosesenteret

Hvor mye av nybyggingen går egentlig med til å erstatte avgang?

Befolkningsveksten faller, og BNP-veksten blir moderat i årene framover. Behovet for å øke bestanden av boliger og andre bygg reduseres – kanskje med unntak av helsebygg, hvor eldrebølgen er vekstdriveren. For mange av de andre bygningskategoriene blir erstatningsbyggingen – den delen av nybyggingen som skal erstatte avgangen fra den eksisterende bygningsbestanden – en stadig viktigere del av nybyggingsmarkedet.

skrevet av Prognosesenteret

Selge eller kjøpe (bolig) først?

Det er en viss økonomisk risiko knyttet til timingen av kjøps- og salgstidspunktet.

skrevet av Prognosesenteret

Er optimismen på vei tilbake?

En viktig forutsetning for økonomisk aktivitet og vekst, er at forbrukerne er optimistiske, på vegne av seg selv og fremtiden

skrevet av Kåre Elnan