Rekordtall for oppussing av hus og hytter

Summen av norske husholdningers pengebruk på oppussing og renovering av boliger og fritidsboliger slo alle rekorder i 2020, og passerte for første gang 100 milliarder kroner. Samtidig noteres rekorder både for bolig- og hyttepriser – er det noen sammenhenger her?

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Prisutviklingen på byggevarer i 2020

En sterk avslutning på året og vekst i byggevarehandelen presset prisene opp 7,4 % i 2020.

skrevet av Prognosesenteret

Stadig flere pusser opp

Helt ferske tall viser en kraftig økning i antall husholdninger som foretok oppussingsarbeider i eller på egen bolig i 2020.

skrevet av Kåre Elnan

Sterk økning i antall husholdninger som pusset opp i 2020

Effekten av at mange tilbragte mer tid hjemme enn ellers da landet stengte ned 12. mars, viste seg ved at mange oppdaget at hjemmet kunne trenge en ansiktsløfting. Det var på tide å pusse opp!

skrevet av Kåre Elnan

Norge er ikke lenger europamestere i oppussing

I EU ser vi at det først og fremst er de kollektive investeringene som øker – spesielt energi-/miljøinvesteringer. Dette er godt hjulpet av lokale myndigheters mange støttetiltak, som har sin bakgrunn i det tydelige energi-/miljømålet som er vedtatt av EU.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Hvilken byggevarekjede har de laveste prisene?

Et viktig konkurranseelement når man skal tiltrekke seg potensielle kunder er prisnivået på varene man selger. Hvilken byggevarekjede har, i følge kundene, de laveste prisene?

skrevet av Kåre Elnan