Hvordan ble 2023, og hva tror vi om ROT-markedet i 2024?

Det er utfordrende å skrive historien om 2023 før året er omme, men mye tyder på at våre nøkterne forventninger til ROT-boligmarkedet i år vil slå til på alle punkter.

Skrevet Av Kåre Elnan

Hvorfor pusser vi opp?

Resultatene av vår nyeste måling viser at 38 prosent svarer at de gjennomførte innvendige ROT-tiltak i boligen fordi det var nødvendig, mens 62 prosent gjennomførte innvendige ROT-arbeider for å gjøre boligen finere, sette eget preg på boligen eller pusse opp i forbindelse med salg.

Skrevet Av Andreas Brand

7 av 10 som bytter gulv velger nytt istedenfor brukt

Vår siste måling av oppussingsmarkedet viser at mer enn 43 prosent av husholdningene har utført oppussingsarbeider i løpet av siste tolvmånedersperiode. 14 prosent av disse har byttet eller gjort noe med gulvene i boligen.

Skrevet Av Kåre Elnan

Oppdaterte bygg- og anleggsprognoser fram til 2025

Renteøkninger, høye byggekostnader og prisvekst begynner å tære på husholdninger, bedrifter og det offentlige. Det er ventet en mindre nedgang i BA-markedet også i 2024, før det snur i 2025.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Byggevaresalget rammes hardt av nedgang i nyboligsalget

Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 42 % under samme periode i 2022. Nedgangen slår nå hardt ut på en rekke hovedgrupper av byggevarer. Tallene for et utvalg byggevarer første halvår viser fremdeles positive tall for varmepumper og ildsteder, mens alle andre grupper viser volumnedgang.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Vi står sammen i kjøpsprosessen

Det er naturligvis mange forhold som påvirker husholdningene i deres vurderinger av og om man skal pusse opp i boligen. Vi ser nærmere på hva som skjer, fra ideen om oppussing oppstår, til man har handlet og er klar for å gjennomføre oppussingsarbeidene.

Skrevet Av Kåre Elnan, Prognosesenteret AS