Norden best når det europeiske bygg- og anleggsmarkedet vokser igjen

Det europeiske bygg- og anleggsmarkedet ble rammet hardt da koronapandemien slo til i mars 2020. 15 måneder senere ser vi positiv utvikling over hele Europa, og spesielt i de nordiske landene.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Norden–ditt hjemmemarked?

Samlet verdi av de nordiske byggemarkedene endte opp på ca. 1 100 mrd. NOK i 2020. Da er det synd at så få norske leverandører av byggevarer og tjenester nøyer seg med å kun definere Norge som sitt hjemmemarked.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Norge er ikke lenger europamestere i oppussing

I EU ser vi at det først og fremst er de kollektive investeringene som øker – spesielt energi-/miljøinvesteringer. Dette er godt hjulpet av lokale myndigheters mange støttetiltak, som har sin bakgrunn i det tydelige energi-/miljømålet som er vedtatt av EU.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Markedet for nye yrkesbygg i Europa – usikker fremtid

De første Covid-19-relaterte prognosene for sektoren nye yrkesbygg i Europa pekte mot et samlet investeringsfall i perioden 2020–2022 på nær 800 mrd. NOK. Til tross for at usikkerheten rundt dette markedet fortsatt er meget stor, har aktivitetsforventingene blitt gradvis justert oppover igjen det siste halve året.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Markedet for nye boliger i Europa - tilbake på rett spor etter 2023

Til tross for at prognosene for samlede investeringer i nye boliger har blitt gradvis revidert dette året, står det nå klart at man ikke vil komme tilbake til toppnivået fra 2019 før etter 2023.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Fastlands-BNP kan brukes til så mangt

av Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret.

skrevet av Prognosesenteret