Brutalt fall for norsk fremtidstro

Aldri i moderne tid har fremtidsforventningene i Norge vært lavere enn nå. Finans Norge sin måling fra august viser det laveste nivået siden målingen startet i 1992.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Byggekostnader og krig i Ukraina svekker veksten i Europas byggemarkeder

Den samlede verdien av Europas bygge- og anleggsmarkeder er tilbake på vekstsporet etter koronapandemiens negative konsekvenser. For inneværende år forventes nå en samlet produksjonsverdi på 1 896 mrd. euro, 2,3 % vekst fra 2021.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Krig i Europa

Russland har invadert Ukraina og fullskalakrig i Europa er dessverre et faktum. Hva blir rekkevidden av konsekvensene for norsk økonomi, og hvordan kan det påvirke bygg- og anleggsnæringen?

Skrevet Av Nejra Macic, Prognosesenteret AS

Europas BA-markeder «mistet» hele 1000 milliarder i 2020

Fasiten for koronapandemiens effekt på de europeiske bygg- og anleggsmarkedene i 2020 ble en nedgang på 4,7 % mot en forventet oppgang på 1,5 %.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Norge tilbake på optimismetoppen

Akkurat nå peker alle piler igjen i positiv retning og vi er tilbake der vi hører hjemme(?) på Europas optimismetopp. Dette er godt nytt for byggemarkedene.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Svak bedring i nye yrkesbygg-investeringer i Europa

Summen av investeringer i nye yrkesbygg i Europa forventes å ende på 2 800 milliarder NOK i inneværende år, 2,6 % opp fra 2020. For 2022 og 2023 forventes ytterligere vekst på hhv. 3,5 % og 2,6 %.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye