Norge tilbake på optimismetoppen

Akkurat nå peker alle piler igjen i positiv retning og vi er tilbake der vi hører hjemme(?) på Europas optimismetopp. Dette er godt nytt for byggemarkedene.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Svak bedring i nye yrkesbygg-investeringer i Europa

Summen av investeringer i nye yrkesbygg i Europa forventes å ende på 2 800 milliarder NOK i inneværende år, 2,6 % opp fra 2020. For 2022 og 2023 forventes ytterligere vekst på hhv. 3,5 % og 2,6 %.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Europas boligmarkeder i klar vekst – Norge henger etter

De europeiske boligmarkedene klarte seg overraskende bra gjennom pandemiåret 2020. Antall ferdigstilte boliger falt med «bare» 4 % og nå peker pilene oppover igjen – unntatt i Norge, Finland og Sveits.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Er Norge Europas miljøsinke?

Norge har i flere tiår ligget på Europa-toppen når det gjelder ROT-investeringer i bolig- og yrkesbyggmassen. Vi faller nå nedover på denne listen grunnet et merkelig lavt fokus på miljø- og energiinvesteringer.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Norden best når det europeiske bygg- og anleggsmarkedet vokser igjen

Det europeiske bygg- og anleggsmarkedet ble rammet hardt da koronapandemien slo til i mars 2020. 15 måneder senere ser vi positiv utvikling over hele Europa, og spesielt i de nordiske landene.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Norden–ditt hjemmemarked?

Samlet verdi av de nordiske byggemarkedene endte opp på ca. 1 100 mrd. NOK i 2020. Da er det synd at så få norske leverandører av byggevarer og tjenester nøyer seg med å kun definere Norge som sitt hjemmemarked.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye