Quo vadis, nye undervisningsbygg?

«Quo vadis?» betyr, som kjent(?), «hvor går du hen?». Det kan jo være hvor som helst, men brukes ofte om noe som kan å gå skeivt og ille. I denne sammenheng, for eksempel bygging av nye undervisningsbygg. For hva skal vi med enda flere slike bygg når antall personer i undervisningsmoden alder faktisk synker – da holder det vel med de byggene vi allerede har?

skrevet av Prognosesenteret

Norden–ditt hjemmemarked?

Samlet verdi av de nordiske byggemarkedene endte opp på ca. 1 100 mrd. NOK i 2020. Da er det synd at så få norske leverandører av byggevarer og tjenester nøyer seg med å kun definere Norge som sitt hjemmemarked.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2020

Årets vinnere er kåret av Prognosesenteret AS

skrevet av Prognosesenteret

Hvordan bør kundetilfredshets-undersøkelser gjennomføres?

Før du skal i gang med undersøkelsen, må dere ha en målsetting. Denne bør defineres ut ifra hvor dere er i dag, men også med tanke på hvor dere ønsker å være. Målsettingen for deres score på KTI kan gjerne være mer langsiktig enn ett år. Når undersøkelsen er gjennomført og alle tilbakemeldingene er analysert, får dere status på hvor dere står.

skrevet av Prognosesenteret

Prisutviklingen på byggevarer i 2020

En sterk avslutning på året og vekst i byggevarehandelen presset prisene opp 7,4 % i 2020.

skrevet av Prognosesenteret

Stadig flere pusser opp

Helt ferske tall viser en kraftig økning i antall husholdninger som foretok oppussingsarbeider i eller på egen bolig i 2020.

skrevet av Kåre Elnan