SWITCH SECTION

270 000 helt ledige i april,
men likevel nedgang fra mars.

De fleste av de som nå er registret ledige hos Nav er permitterte

Av Prognosesenteret

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjelle Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. mai 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

28. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200528090222342.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200528090222342.jpg?maxwidth=2000
0

Tall fra Nav viser at summen av registrerte arbeidsledige og personer på tiltak steg fra 65 000 personer i  februar til 269 000 i april.

De fleste av de som nå er registret ledige hos Nav i april er permitterte. I AKU blir disse regnet som sysselsatte, ikke som arbeidsledige, de første tre månedene av permitteringen. Det er derfor liten grunn til at økningen i antall registrerte arbeidsledige hos Nav skal slå noe særlig ut i antall arbeidsledige for april ifølge AKU. Den kraftige økningen i registrerte ledige hos Nav i mars ble dempet noe i april.  


Ser vi på andelen (av arbeidsstyrken)  som er registrerte helt ledige hos Nav, ser vi at det er aldersgruppen 20-24 år som er mest utsatt.

Blant aktuelle yrkesgrupper i dette fora er det ansatte innen kontorarbeid som har høyest andel helt ledige. Innen bygg og anlegg var andelen 8,3% i april.

Kommuner med høy andel fritidsboliger og  kommuner med mange arbeidsplasser innen turisme og flytransport som er hardest rammet, i Hemsedal var det 29,3% helt ledige i april. 

Definisjonen av helt ledige i denne statistikken omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV samt har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeid som søkes. 

Kilde: SSB.no og Nav.no

Skrevet av Agnete Hovden, Prognosesenteret


1864
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF