130

7 av 10 solgte pandemi-hytter med gevinst

Til tross for skyhøye hyttepriser under pandemien, er det mange som har tjent penger på investeringen.

Av Carl Christian Mathiesen, Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. juni 2022
Av Carl Christian Mathiesen

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

29. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220629110711618.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220629105619798.png?maxwidth=900
0

Prognosesenteret har sett nærmere på de fritidsboligene som ble omsatt/tinglyst i perioden 1. april 2020 - 28. februar 2022. Det viser seg at majoriteten sitter igjen med penger.

Av de fritidsboligene som er kjøpt i ovennevnte periode, er 2,8 % av de allerede solgt på nytt.

71 % av disse ble solgt for mer enn det de ble kjøpt for, og 29 % med tap. Vi har lagt til 2,5 % dokumentavgift av det tinglyste beløpet da hytta først ble kjøpt. I akkurat denne sammenstillingen, har vi ikke tatt hensyn til eventuelle megleromkostninger.

Medianavkastningen var på 199 000 kr (+ 8,8 %). Det er ingen betydelige forskjeller i den prosentuelle avkastningen mellom lavprisede og høyprisede fritidsboliger. Hvis vi legger til eiertid, har hytta gitt en avkastning på 0,8 % pr måned.

Til sammenligning har den prosentuelle avkastningen for tilsvarende segment i helårsboligmarkedet vært 10,1 %.

Fredag 1. juli vil vi publisere en oppsummering av første halvår av hytteåret 2022.

Både kjøp og salg skal ha vært omsetninger av bebygd fritidseiendom i fritt salg (markedspris), hvor hele eiendommen er blitt omsatt.

Merk at dette er kun de hyttene som har realisert avkastning, som ikke kan likestilles med generell prisvekst i markedet.

1277
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også