974 200 personer bor alene

...og andelen øker

Av Agnete Hexeberg Hovden

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

25. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

25. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200625132946256.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200625133355665.jpg?maxwidth=2000
0

Husholdningsstørrelsen går ned, den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen i Norge er nå på 2,15. Ny statistikk fra SSB viser at 4 av 10  norske husholdninger består av en person, og totalt bor 974 200 personer i Norge alene. 

Andelen aleneboende er klart størst i Oslo, der nesten hver fjerde innbygger bor alene. Dette innebærer at nesten halvparten av husholdningene i Oslo består av en person. For de andre fylkene ligger andelen aleneboende mellom 15 og 20 prosent. Der er færrest aleneboende i Viken og Rogaland. 

At husholdningsstørrelsen går ned og andelen som bor alene øker, får konsekvenser  for boligmarkedet. Nær halvparten av boligmassen i Norge består av eneboliger, noe som ikke harmonerer med at nær 40% av husholdningene er aleneboende. Tallmessig har vi for mange eneboliger og for få leiligheter. Det er i starten  og slutten av voksenlivet at flest bor alene, og behovet for mindre boliger og leiligheter tilpasset disse befolkningsgruppene øker. Spesielt viktig er de de eldste aldersgruppene,  siden befolkningsframskrivningen viser at andelen eldre vil øke betydelig framover. 

Andelen privathusholdninger som bor alene er høyest hos menn,  fra  starten av tyveårsalderen til slutten av femårsalderen. Samlivsbrudd er en av årsakene til at det er mer vanlig for middelaldrende menn enn kvinner å bo alene. Ved samlivsbrudd blir barna oftere boende hos moren, og far blir, i det minste midlertidig, boende alene. 

Husholdningsstatistikk fordelt på familietyper og aldersgrupper vil om kort tid blir tilgjengelig i Kommunemonitor for alle landets kommuner og på grunnkretser. 

Kilde: ssb

1961
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF