SWITCH SECTION

Arbeidsledigheten er på vei ned, men rammer svært ulikt

7,6% av arbeidsstyrken innen bygg og anlegg var helt helt ledige i mai

Av Agnete Hexeberg Hovden

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

26. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

26. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200626074207464.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200626074207464.jpg?maxwidth=2000
0

Registrerte helt arbeidsledige i statistikken fra NAV viser en videre nedgang i mai. Totalt er nå 6,4% av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, men andelen for mars var 10,6%. 

Det er aldersgruppen mellom 20 og 24 år som har høyest andel ledige, mens de over 50 år har klart seg best gjennom hele perioden. 


By og land

Av de store bykommunene er det Oslo som har den høyeste arbeidsledigheten, i mai var det 8,6% av arbeidsstyrken som var helt ledige, i Bergen var andelen  7,3%, Stavanger 7% og Trondheim 5,8%.

Det er fremdeles kommunene med høy andel fritidsboliger eller arbeidsplasser relatert til turisme og flytrafikk som er verst rammet. Likevel ser vi en bedring også her. Hemsedal som gikk fra en arbeidsledighet på rundt 1% før korona, ble ekstremt hardt rammet når hytteforbud og påsketuristene måtte holde seg hjemme. Arbeidsledigheten der var skyhøye 29,8% i mars , men er i  mai nede i 19,6%. 

Bygg og anlegg

Ser vi ansatte innen bygg og anlegg så var andelen helt arbeidsledige 7,6% i mai. Det er  hjelpearbeidere innen bygg og anlegg og andre bygningsarbeidere som har blitt hardest rammet. Kilde: NAV, helt ledige

Statistikken fra NAv viser registrerte helt arbeidsledige. Helt ledige omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV samt har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeid som søkes.

2071
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF