SWITCH SECTION

Attraktive hyttekommuner vil rammes hardest av koronakrisen

av Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker.

For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

24. mars 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

24. mars 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200324153716745.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200324155220817.jpg?maxwidth=2000
0

Det er delte meninger om kommunereformen som ble fullbyrdet 1. januar 2020. Vi gikk fra 426 kommuner i 2017 til 356 kommuner i 2020. Det er mange synlige endringer i form av nye grenseskilter, mens de fleste endringene ligger bak de store registrene.

I likhet med kommunereformen, har koronaviruset påvirket befolkningen i stor grad. Ett av regjeringens tiltak er innføringen av hytteforbud, som forbyr befolkningen å overnatte i en fritidsbolig utenfor sin egen bostedskommune. Dette forbudet gjelder iallfall over påsken, og vil påvirke de store hyttekommunene i betydelig grad.

I skrivende stund er det noen som fortsatt kan overnatte på hytta, så lenge hytta ligger i egen bostedskommune. Noen av disse hytteeierne kan takke kommunereformen som har utvidet kommunegrensene. Byfolket i Ålesund kan for eksempel overnatte på hytta i Ørskogfjellet i tidligere Ørskog kommune, som nå er en del av storkommunen Ålesund. Andre hytteeiere har omgått lovverket ved å endre bostedsadresse til hytta. Disse blir selvsagt sablet ned av meningsytrere, til tross for at flere av de oppholder seg mer på hytta enn hjemme i normale tider.

Enkelte kommuner vil blø mer enn andre som en direkte konsekvens av hytteforbudet. Dette er i hovedsak kommuner med få fastboende og mange fritidsboliger. Detaljhandel, hoteller, alpinanlegg og øvrig reiseliv i disse kommunene er avhengig av hytteeierne for å opprettholde kritisk volum for å overleve. Flere vil gå konkurs. Mange vil miste arbeidsplassene. Vi hører daglig om kronerulling for å holde enkeltvirksomheter flytende.

I gjennomsnitt tilbringer hytteeiere i Norge 50 dager på hytta i året, som vi også deler med venner og øvrig familie. Vi bruker flere titalls milliarder på oppussing og vedlikehold av eiendommen i tillegg til øvrige forbruksvarer tilknyttet hyttelivet. Mye av dette forbruket vil selvsagt utsettes, men mye vil forbli ubenyttet kapital.

Men hvilke kommuner vil koronakrisen ramme hardest?

Det gjenstår å se, men vi har laget en oversikt over hvilke kommuner (med mer enn 1 700 fritidsboliger) som har høyest og lavest andel eiere fra egen kommune. Det er all grunn til å tro at de kommunene med høyest andel tilreisende vil merke koronakrisen hardest.

Vi ser at mange av de kommunene med høyest andel tilreisende hytteeiere er de kommunene som er tilknyttet de største og mest attraktive alpinanleggene i Norge. På topp 20-listen finner vi blant annet de sentrale alpinanleggene: Beitostølen, Hafjell, Bjorli, Oppdal og Hemsedal.

Kommunene som har lavest andel tilreisende er ofte i Nord-Norge.

Til informasjon:

I Norge har vi ca. 470 000 fritidsboliger som eies av 602 000 unike fritidsboligeiere. Noen eier flere fritidsboliger. Totalt er det 847 000 fritidsboligeierskap. Som regel er det flere eiere per fritidseiendom – og i mange tilfeller kan det være en hel søsken- eller søskenbarnflokk som har delt den store arvebrøken.

3337
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF