115

Bærekraft – mindre viktig nå enn tidligere?

Har økte kostnader til strøm, mat og renter fått forbrukerne til å prioritere annerledes når det gjelder bærekraft?

Av Andreas Brand, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. april 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. april 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230425065422941.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230425065422975.png?maxwidth=900
0

I mars publiserte vi, som en del av vårt Future Living-konsept, vår tredje rapport om bærekraft. Rapporten, som blant annet omhandler holdninger til bærekraft, kjennskap til ulike merkeordninger og forbrukernes syn på egen bolig ut ifra et bærekraftperspektiv, ga oss noen interessante funn. 

Gjennom tidligere målinger har vi sett en vilje blant forbrukerne til å endre sine hverdagsvaner for å bidra til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Viljen har vist seg å være størst blant de yngre forbrukerne, noe som ikke er veldig overraskende ettersom vi også ser at det finnes en større uro og bekymring for miljøet blant de yngre. Dette er også noe vi ser i vår nyeste måling, samtidig som flere av funnen peker mot endringer i disse holdningene og at viljen til å ta bærekraftige valg har fått et lite tilbakeslag. 

I undersøkelsen vi nå har gjennomført ser vi for eksempel en liten nedgang når det gjelder andelen som ønsker å leve mer bærekraftig enn hva man gjør i dag. I tillegg ser vi at viljen til å endre hverdagsvaner har avtatt siden 2019. Viljen er fortsatt størst blant de yngre forbrukerne, men vi ser en nedadgående trend også i denne gruppe. Det samme ser vi for menn. Eksakt hva dette skyldes er vanskelig å si.

En konklusjon vi imidlertid mener vi kan dra fra de tre målingene vi har gjennomført på dette temaet, er at bærekraft og det å ta bærekraftige valg er noe som får lavere prioritert når forbrukerne blir tvunget til å prioritere hardere enn tidligere. Dette er noe som har blitt en realitet for mange det siste året, når kostnadene for husholdningene har økt mye på relativt kort tid. Vi vet at økonomi er en viktig faktor og at det er den vanligste årsaken til hvorfor forbrukerne mener at de ikke lever mer bærekraftig/klimavennlig enn de gjør. De som i liten grad lever bærekraftig i dag opplever det som dyrt å leve mer bærekraftig.  Økonomi er også en viktig årsak til hvorfor man skal ta bærekraftige valg fremover.  Av årsaker til hvorfor man ønsker å leve mer bærekraftig, svarer mange at man vil gjøre det for å redusere forbruk/spare penger. Mye tyder derfor på at det for mange må være et økonomisk insentiv i det å ta bærekraftige valg. Dette er funn og tendenser som kan brukes i informasjonsarbeidet for å få forbrukerne til å ta mer miljøvennlige valg fremover og det blir interessant å følge med på utviklingen videre.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

2500
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også