105
SWITCH SECTION

Bodø tar igjen Oslo

Boligprisveksten i Bodø slår landsgjennomsnittet og resten av storbyene.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. november 2021
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. november 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211122175224023.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211122175225711.jpg?maxwidth=900
0

Skrevet av Sara Midtgaard og Nejra Macic

Det har vært enorm oppmerksomhet rundt boligprisene i Oslo de siste årene. Prisene har økt betydelig de siste 10 årene og er på høye nivåer, men hvordan er situasjonen om vi retter blikket nordover, nærmere bestemt mot Bodø? Her er boligprisveksten siden 2003 nå tilnærmet lik som i Oslo, altså slår den landsgjennomsnittet og resten av storbyene. Hva er det som driver prisene så mye mer i en liten by i nord, i et fylke med sterk fraflytting, enn i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger?

Prognosesenteret beregner kjøpskapasiteten til hver enkelt husholdning basert på blant annet skattemeldingene. I tillegg estimerer vi verdien til hver enkelt bolig i landet. Aggregerer vi denne informasjonen til kommunenivå, ser vi at Bodø skiller seg betydelig ut sammenlignet med landsgjennomsnittet og andre storbyer. Medianboligen i Bodø har en verdi på 4,4 millioner, mens median kjøpekraft for husholdningene er 6,4 millioner, slik at den typiske husholdningens kjøpekraft er 2 millioner høyere enn verdien på den typiske boligen i Bodø. Dette positive avviket øker med boligverdi og kjøpskapasiteten til husholdningene. For eksempel har 35 % av husholdningene en kjøpskapasitet over 8 millioner, mens kun 8 % av boligene i Bodø har en verdi over dette. Mange husholdninger i Bodø har altså mer å gå på.

Videre har Bodø veldig lav arbeidsledighet sammenlignet med Norge og resten av storbyene. I oktober var ledigheten i Bodø kun 1,4 % ifølge NAV, mens den var 2,8 % i Oslo og 2,2 % på landsbasis. Det er få arbeidsledige i Bodø og bedrifter sliter med å finne arbeidskraft. En liten by i nord, men med sterk økonomisk driv, kjøpesterke husholdninger og mye optimisme.

1921
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også