Boligbehovet de neste 5 årene

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, gir oss de ferske tallene.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

26. august 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

26. august 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200826122345426.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200826123353600.png?maxwidth=2000
0

Basert på nye befolkningsframskrivinger fra SSB har Prognosesenteret utført nye beregninger av boligbehovet de neste fem årene. 

SSB har nedjustert befolkningsveksten og Prognosesenteret beregner nå et årlig boligbehov på 26 583 boliger for et scenario med lav innvandring.

Hvordan har befolkningsveksten vært i år?

   –   Befolkningsveksten i første halvår i år er historisk lav med rundt 7 000 personer. Dette indikerer at befolkningsveksten på kort sikt trolig kommer til å ende lavere enn SSBs hovedalternativ, og alternativet med lav nettoinnvandring virker mer realistisk på kort sikt, sier Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret.

658
b-0TrueFalse

Hvilke aldersgrupper står for veksten?

   –   De over 65 år står for nesten 90 % av befolkningsveksten for alle over 20 år i denne femårsperioden, og de eldste bor i mindre husholdninger enn befolkningen ellers. Dermed genereres et større boligbehov enn om befolkningsveksten hadde kommet fra de yngre aldersgruppene, svarer Macic.

   –   I Prognosesenterets modell ser vi kun på befolkningen over 20 år når vi beregner boligbehovet. Ellers viser SSBs framskriving at befolkningen under 20 år er ventet å falle de kommende årene, legger hun til.

Hvor mange boliger er det snakk om?

   –   Det nye boligbehovet er ca. 2 500 færre boliger enn forrige framskriving. Den største endringen er i Oslo, hvor årlig boligbehov er nedjustert fra 5 000 til ca. 3 400 boliger, sier sjeføkonomen. 

801
true
b-0TrueFalse
0

   –   Beregningen viser at vel 1/3 av kommunene har et årlig boligbehov på under 10 boliger, og vel 1/3 av kommunene har et behov på mellom 10 og 50 boliger. De 10 største kommunene har til sammen behov for ca. 10 000 boliger årlig, avslutter Nejra Macic.

259
b-0TrueFalse
left-1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF