SWITCH SECTION

Boligkjøperne i boligmellomfasen – hvem er de? Stor usikkerhet i markedet

av Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker.

For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

26. mars 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

26. mars 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200326153802371.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200326153802371.png?maxwidth=2000
0

Børsene raser, arbeidsledigheten stiger, boligmarkedet går en uskikker fremtid i møte og vi forbrukere opplever et kaos av følelser. Dette er koronakrisen. Enkelte opplever boligmarkedets brutale ansikt sterkere enn andre og er tydelig bekymret. Det gjelder spesielt de som har kjøpt bolig før koronakrisen og enda ikke har solgt sin gamle bolig. Mange av disse befinner seg allerede i en kritisk fase i livet, enten det er samlivsbrudd eller starten på etableringsfasen.

Det er iverksatt mange tiltak for å hjelpe de som befinner seg i økonomisk bolignød. Boliglånsrentene er på vei ned, mange vil få fradragsfrihet i månedene som kommer og renten på mellomfinansieringslånet blir ytterligere redusert. I tillegg kan mange søke om å forlenge nedbetalingstiden.

I skrivende stund er det 3 847 personer i Norge som eier minst halvparten av to helårsboliger, og har kjøpt en helårsbolig etter 1. desember 2019 som var dyrere enn sin gamle bolig. Det er all grunn til å tro at de fleste av disse har som formål å selge sin gamle bolig – og at mange av disse er mer urolig enn mange andre.

Men hvem er disse personene?

  • 59 % er menn
  • Gjennomsnittsalderen er 42 år og en betydelig overrepresentasjon i aldersintervallet 30–55 år
  • Det er en overrepresentasjon av personer som bor i Oslo, Rogaland og Viken.
  • Hvis vi tar utgangspunkt i at alle skal flytte til sin nyinnkjøpte bolig, er det 24 % som skal flytte til en annen kommune
  • 1 241 personer (32 %) har kjøpt ny bolig alene (eier alene)
  • Medianprisen på deres nye bolig er 4,35 millioner – mot 3,00 millioner som er gjennomsnittlig boligverdi på deres gamle bolig

For å oppsummere, er det ofte menn, enten i etableringsfasen eller barnefamiliefasen. Det er mange som mest sannsynlig er på flyttefot, og av erfaring er dette mange som gjennomgår et samlivsbrudd.

Det er vanskelig å si noe om belåningsgraden på deres gamle og nye bolig, men det er garantert mange som vil få utfordringer med å betjene lånet på deres nye bolig hvis boligprisene går ned og koronakrisen vil vedvare over lang tid.

Stor usikkerhet i markedet

Prognosesenteret gjennomfører periodiske målinger av potensielle boligkjøpere og har i dag fått helt ferske målinger:

Vi ser at andelen som vil kjøpe bolig før de selger har blitt kraftig redusert fra 39 % i september 2019 til 25 % i uke 13 (slutten av mars) 2020.

Vi ser at andelen som er usikker har mer enn doblet seg fra september 2019 til denne uken.

Det er imidlertid en svak oppgang på ett prosentpoeng for de som bestemt ønsker å selge først. Det er med andre ord stor usikkerhet i markedet.

Siste måling er gjennomført i tidsrommet 20.–25. mars 2020 med et landsrepresentativt utvalg på 1 073 personer over 18 år.

3479
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF