115
SWITCH SECTION

Boligprisene falt 1,9 prosent i september

September ble den nest svakeste septembermåneden i boligprisstatistikkens histore.

Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. oktober 2023
Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. oktober 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231005064808000.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231005064808000.jpg?maxwidth=900
0

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi viser at bruktboligprisene falt med 1,9 prosent i september 2023. Sesongkorrigert viser statistikken en negativ utvikling på 0,2 prosent fra august til september. Den normale utviklingen for september er negativ, men årets utvikling er den svakeste september-måneden målt, for uten om september 2022. Den sesongjusterte utvikling var likevel overraskende svak.

Det er store regionale forskjeller med sterkest sesongkorrigert prisutvikling i Stavanger m/omegn der prisene steg med 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert utvikling var det i Bodø m/omegn der prisene falt med 1,6 prosent. Oslo følger den nasjonale trenden med en nedgang på 0,1 prosent sesongkorrigert.

Nedgangen i boligprisene har latt vente på seg. Renten er hevet i mange omganger og de siste rentehevingene fra august og september har enda ikke fått spille inn i markedet. Styringsrenten er nå på 4,25 prosent, og Norges Bank åpnet muligheten ved forrige rentemøte for enda en heving i desember. Denne kommende rentehevingen er fremdeles usikker og vil avhenge av den kommende økonomiske aktiviteten, hvor lang tid det tar å få inflasjonen ned mot målet samt arbeidsmarkedet. Så langt har den økonomiske aktiviteten vært høy, men vi ser nå tegn til nedkjøling av økonomien. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt og ledigheten lav. Det gjør at de fleste husholdninger har taklet de renteøkningene vi har hatt så langt, relativt greit.

Renteøkningene fortsetter å prege nyboligmarkedet. Ifølge tall som Prognosesenteret samler inn for Boligprodusentenes forening, er det hittil i år solgt 36 prosent færre boliger enn samme periode i fjor og igangsatt 42 prosent færre boliger enn i samme periode i fjor, per august. Denne trenden vil trolig fortsette så fremt rentetoppen er nådd. Renten har dermed også en viktig signaleffekt i nyboligmarkedet, og det er færre kjøpere som ønsker å binde seg til en ny bolig som enda ikke er ferdigstilt dersom de ikke vet hva rentetoppen blir.

Tilbudssiden i boligmarkedet blir også påvirket av renteøkningene. I september er antall usolgte boliger (boliger tilgjengelig for salg) 43 prosent høyere enn september i fjor. Dette er ofte en god indikator på hvordan boligprisene vil utvikle seg på kort sikt.

På lenger sikt vil også tilbudssiden prege markedet. Den historisk svake boligbyggingen nå vil gi ringvirkninger når disse boligene ferdigstilles om ett-to år. Boligkjøpere som normalt vil etterspørre nye boliger vil også se til bruktboligmarkedet og det vil igjen presse opp prisene på bruktboliger. I kombinasjon med rentekutt og reallønnsvekst vil dette gi en sterk utvikling i boligprisene.  Men rentenivået vil fremdeles være høyt og virke dempende på husholdningenes etterspørsel.

2967
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også