105
SWITCH SECTION

Boligprisene falt med 1,6 % i juli

I nominelle termer er det den sterkeste nedgangen for en julimåned siden 2008, men fortsatt er det ingen dramatikk knyttet til dette

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. august 2022
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. august 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220803122031025.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220803122031025.jpg?maxwidth=2000
0

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi AS viser et relativt beskjedent fall i boligprisene i juli. I nominelle termer er det den sterkeste nedgangen for en julimåned siden 2008, men fortsatt er det ingen dramatikk knyttet til dette. Spesielt når vi justerer for sesongvariasjoner, og ser at endringen er kun -0,2 % denne måneden. Boligprisene i Norge har så langt i år steget med 7,1 %, mens tolvmånedersveksten er 5,8 % i juli. 

Volumene i juli er små og man må ikke overtolke prisendringene for denne måneden. Det ble omsatt 4000 boliger nasjonalt denne feriemåneden, en god del lavere enn de siste to årene, men omtrent på nivå med det som var vanlig før pandemien. Det er fortsatt få bruktboliger tilgjengelig for salg. Tilbudssiden er skrantende og det er nok hovedårsaken til at prisene fortsatt utvikler seg relativt stabilt til tross for renteøkningene.

Oslo hadde en mer positiv utvikling enn resten av landet, men ingen voldsomme utslag her heller. Oslo har historisk pleid å ha litt mer positiv prisutvikling i juli enn nasjonalt. En mulig forklaring er de mange unge nyutdannede som flytter til byen og skal starte i sin første jobb i august. De som klarer å komme seg inn på markedet, gjerne med foreldrebanken som hjelper, opprettholder prispresset denne sommermåneden.

August blir trolig siste måned i år med nominell prisvekst, deretter forventer vi prisfall resten av året. Prisfallet forventes å bli litt sterkere enn det som er vanlig til høsten  være. Etterspørselen vil dempes på grunn av renteøkningene, mens tilbudssiden ser ut til å holde seg på et relativt lavt nivå. Dersom vi i tillegg får en økende tilbudsside (virker lite sannsynlig nå), kan prisene falle mer enn vi forventer.

1774
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også