SWITCH SECTION

Boligprisene i Norge, fra A til Å.

Boligens størrelse, standard og beliggenhet avgjør hvor mye bolig du får for pengene, og forskjellene er store!

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

30. september 2020
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

30. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200930070345164.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200930070341852.jpg?maxwidth=2000
Boligpris_shutterstock_366578651.jpg Boligpris_shutterstock_366578651.jpg
0

At boligprisene i Norge varierer, er neppe noen stor nyhet. Men hvor store variasjoner det faktisk er, bestemmes av mange forhold, der boligens størrelse, standard og beliggenhet spiller inn.

Prognosesenteret har nylig foretatt en omfattende studie av boligprisnivået i Norge, og har kommet frem til en rekke interessante funn.

Store forskjeller mellom boligtypene

Om vi ser på bruktboligprisene i Norge sett under ett, koster en enebolig i gjennomsnitt litt over 4 millioner kroner, et småhus 3,6 millioner og en leilighet nesten 3,7 millioner kroner. Sett i lys av at en brukt enebolig er på litt mer enn 160 m2, et småhus 105 m2 og en leilighet 65 m2 i gjennomsnitt, får man mer enn dobbelt så mye areal for pengene ved kjøp av enebolig, enn ved kjøp av leilighet.

Målt i kvadratmeterpriser blir forskjellene mellom boligtyper tydeligere, der en brukt «norsk» enebolig koster ca. 25 100 kr/m2 i gjennomsnitt, mens en brukt leilighet (i snitt) koster nesten 56 500 kr/m2.

Geografien bestemmer

De geografiske forskjellene når det gjelder bruktboligpriser, er store. Om vi tar fylkesbrillene på, og ser på prisnivået for brukte eneboliger, er Oslo det desidert dyreste fylket, med et gjennomsnitt på 13,3 mkr. per enebolig, og en kvadratmeterpris på i overkant av 66 000 kr/m2. I den andre enden av skalaen finner vi Innlandet med et gjennomsnitt på 2,6 mkr. per (brukte) enebolig, og en kvadratmeterpris på i overkant av 18 100 kr/m2. Teoretisk sett kan man følgelig, kjøpe mer enn 5 brukte eneboliger i Innlandet, til prisen av 1 brukt enebolig i Oslo.

I kommune-Norge blir forskjellene enda større, med Oslo på topp og Gamvik på bunn. Med samme teoretiske tilnærming kan man få 20 brukte eneboliger i Gamvik, til prisen av 1 i Oslo.

Nytt eller brukt?

Ved utvikling av nye boliger er det viktig å ha et forhold til bruktboligprisnivået, dels fordi bruktmarkedet alltid vil konkurrere med nye boliger, dels fordi verdien av bruktboliger i et område ofte sier mye om hva folk flest kan betale ved kjøp av annen bolig. Mye av egenkapitalen for norske husstander er bundet opp i verdien av egen bolig, hvilket kan bety mer egenkapital i områder med høye bruktboligpriser.

I pressområdene er prisforskjellene mellom nye og brukte boliger ofte relativt små, mens forskjellene mellom nye og brukte boliger i mange andre områder kan være relativt store.

I Oslo ligger kvadratmeterprisene for nye eneboliger 19% over bruktboligprisene, og 13% over for småhus og leiligheter.

I Nordland og Møre og Romsdal er forskjellene i kvadratmeterpriser mellom brukte og nye boliger betydelig større, ved at kvadratmeterprisen for brukte eneboliger, som et eksempel, ligger nesten 62% høyere enn kvadratmeterprisen for nye eneboliger!

Boligreisen

Om man skal flytte fra en brukt bolig i et område med lave boligpriser, til en ny bolig i Oslo-området, kan reisen bli lang og krevende, ikke bare målt i antall kilometer, men også i kroner og øre.


Les også:


3283
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også