Boligprisene stiger fortsatt på landsbasis, men faller i Oslo

Vi ser tegn til at nedkjølingen har startet

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. april 2021
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. april 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210408114832800.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210408114833175.jpg?maxwidth=2000
nazrin-b-va-ESU1asZI6fE-unsplash.jpg nazrin-b-va-ESU1asZI6fE-unsplash.jpg
0

Ifølge den månedlige boligprisstatistikken til Eiendom Norge, finn.no og Eiendomsverdi økte boligprisene i Norge nominelt med 1,2 % i mars fra måneden før. Dette var en betydelig svakere vekst enn i januar og februar, men fortsatt uvanlig sterk til mars å være. Korrigert for sesongvariasjoner var prisveksten i mars 1,1 %.

Drammen hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisveksten i mars med en oppgang på 3,5 %, mens Oslo hadde svakest med en nedgang på 0,8 %. Ser vi på utviklingen siste 12 måneder, derimot, har Oslo hatt den sterkeste prisveksten (15,6 %), mens Stavanger har hatt den svakeste (7,9 %). Prisveksten i Stavanger er likevel høy sammenlignet med utviklingen i oljebyen siste fem år før pandemien startet.

Prognosesenteret tror mars kan være den siste måneden i 2021 med så sterk vekst, og at prisene vil flate ut fremover. Om det ikke blir mars som blir siste vekstmåned, tror vi ikke det blir lenge til. Boligmarkedet har nok tilbakelagt mesteparten av veksten for i år.  

Prisnedgangen i Oslo i mars kan skyldes flere ting. Vi registrerte i januar og februar at mange kjøpte bolig i hovedstaden før de solgte, og vi varslet derfor flere boliger til salgs fremover når alle disse husholdningene ville måtte selge. Ifølge Finn.no ble det mer å velge i for Oslo-kjøperne i mars, og dermed mindre kamp om boligene enn ved starten av året. Det tror vi er hovedårsaken til at boligprisene falt i mars i Oslo. Også for Oslos del tror vi på en utflating fremover, og at mesteparten av veksten for 2021 er tatt ut.

Norges Bank varslet på rentemøtet i mars at renten mest sannsynlig vil øke i september eller desember, mens de tidligere har holdt en knapp på våren 2022. Den fremskyndede renteøkningen bidrar til at folk forstår at bunnen er nådd for boliglånsrentene, og at det er bare en vei rentene vil utvikle seg fremover. Når det går opp for folk at rentene skal opp, så svekkes også forventingene om fremtidig boligprisutvikling. Da blir det trolig en økende andel som vil selge før de vil kjøpe. Det bidrar til å dempe presset i markedet og de ekstreme budrundene vil det bli færre av. Men det tar selvfølgelig tid, og endrer seg ikke over natten.

2196
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF