Boligprisforviklinger

av Kjell Senneset, seniorøkonom.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. oktober 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201007090036019.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201006123951498.png?maxwidth=2000
Boligprisforviklinger.png
0

Mens koronakrisa fortsatt herjer, sprinter boligprisene av sted og bruktboligomsetningen øker til uante høyder. Forvirret? Ikke etter DENNE episoden av Boligprisforviklinger! [Boligprisforviklingar på nynorsk og Dwellingsoap på engelsk, fritt etter den kule 70-talls TV-serien Forviklingar/Soap].

Vel, rentene har falt og noen kan ha utsatt et planlagt boligkjøp til 2. halvår, og atter andre har kanskje framskyndet et planlagt boligkjøp et kvartal eller to. Det var dessuten noen flere salgsdager i september i år enn i fjor. Men er dette virkelig nok til å løfte bruktboligomsetningen i september med ikke mindre enn 17 % i forhold til september i fjor? Og til at omsetningsrekordene er blitt slått hver måned siden mai? Er det noe her som vi ikke helt vet hva er? Rett og slett ugler i mosen? Og i så fall, hvilke ugler? Og hvor dyp er mosen?

857
b-0TrueFalse

Etterspørselen moste tilbudet

Prognosesenteret har gravd og gravd, og fant dette: I årene etter finanskrisen i 2008 var boligbyggingen lav, og langt lavere enn det som skulle til for å holde tritt med befolkningsvekst, erstatningsbygging for eldre boliger som blir sanert, og dessuten gode tider – i hvert fall fram til oljeprisfallet i 2014. Gapet som åpnet seg mellom det som faktisk ble bygget og det som burde vært bygget ble større og større. Dermed ble det litt for mange unge voksne boende alt for lenge i foreldrehjemmet eller i bokollektiver.

Familier delte boliger – for lenge. Men det var likevel nok av boligsøkere igjen til at etterspørselen moste tilbudet. Bruktboligprisene galopperte av gårde, helt til de nye boliglånsforskriftene kom på banen i 2017. Boligprisene flatet ut og lå ganske flatt lenge. Lenge nok til at uglene der nede i mosen kanskje så ut og begynte å grave seg ut. De ikke-så-unge-lenger i foreldrehjemmet, de ikke-helt-fornøyde i bokollektivene og de samboende familiene som begynte å gå hverandre på nervene, ser ut til å melde seg som boligetterspørrere nå. I det herrens år 2020, midt under en pandemi. 

1149
true
b-0TrueFalse
0

Er dette mulig? 

Kan altså en ikke-ubetydelig del av den voldsomme økningen av bruktboligomsetningen forklares slik? Det hele kan jo ikke bevises, i hvert fall ikke empirisk, ikke per oktober 2020. For de som godtar dette resonnementet er forvirringen nå redusert. For de som ikke godtar, vent til neste episode av Boligprisforviklinge(a)r!

342
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF