SWITCH SECTION

Boligprisveksten eskalerer videre

Boligmarkedet og husholdningene trenger renteøkning, mens det er altfor tidlig for næringslivets del

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. mars 2021
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210303122921677.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210303122922193.jpg?maxwidth=2000
Byggtrender bolig_shutterstock_301266083.jpg Byggtrender bolig_shutterstock_301266083.jpg
0

Eiendom Norges boligprisstatistikk i samarbeid med finn.no og Eiendomsverdi for februar har blitt publisert. Den viser at prisene steg med 2 prosent nominelt fra januar til februar 2021. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,3 prosent. Prisveksten de siste 12 månedene er opp 9,7 prosent på landsbasis. Antall solgte boliger i februar var 3,7 prosent flere enn samme måned i fjor, mens antall boliger lagt ut for salg i februar var 2,1 prosent færre enn i 2020.

I Oslo steg prisene med 3,5 prosent nominelt fra januar til februar 2021, mens korrigert for sesongvariasjoner var veksten 2,4 prosent. Boligprisene i Oslo er nå 15 prosent høyere enn i fjor på samme tid.

Prisveksten i februar var overraskende høy. Vi ventet en sterkere vekst enn normalt, men nå opplever vi at markedet er i en skvis. Vi er i en situasjon hvor næringslivet har behov for lavere renter enn husholdningene og boligmarkedet, og det er et dilemma. Hvis vi ser på boligmarkedet isolert sett er det behov for en renteøkning rimelig snart for å redusere prispresset.

1064
b-0TrueFalse

Situasjonen i Oslo er spesiell og skiller seg igjen fra resten av landet, etterspørselen er betraktelig større enn tilbudet. Dette kommer etter årene 2017–2019 der markedet har vært i god balanse. Det tar et par år før boligbyggingen kan møte etterspørselssjokket, så dette er ikke løst over natta.

Økt boligbygging i Oslo vil imidlertid ikke redusere prispresset nevneverdig om boligene bygges utenfor de mest sentrale pressområdene. Om det ikke åpnes for fortetting og bygging i høyden i de mest ettertraktede bydelene, eller tas grep for å få de mindre sentrale områdene til å bli mer attraktive, vil prisveksten på lengre sikt trolig fortsette. I 2019 ble det ferdigstilt rekordmange boliger i Oslo, høyeste antallet siden tidlig 80-tall og vi hadde akkurat tilbakelagt fire rentehevinger. Dette bidro til at prisveksten avtok og prisnivået flatet ut, men vi fikk ikke prisfall. Noe av forklaringen er nok at majoriteten av de nye boligene som ble tilført markedet, ikke var der etterspørselspresset er sterkest.

 

1025
false
Falsec-13
0

Vi er ennå ikke i nærheten av prisveksten vi så i 2016, hvor boligprisene steg 26 prosent på tolv måneder i Oslo. Men selve prisnivået er nå høyere og dermed utgjør den prosentvise veksten nå mye i kroner og øre. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte boliger er 87 000 kroner i Oslo nå.

Vi venter at det vil komme en renteøkning til høsten, og at det vil roe et presset boligmarked noe. Samtidig må den prisstimulerende effekten fra rentekuttene i fjor, snart være tømt. I tillegg tror vi antall bruktboliger tilgjengelig for salg i Oslo nærmer seg bunnen. Nivået er veldig lavt nå. Mange har kjøpt bolig før de har solgt, og etter hvert må de selge også. Dermed kan det komme en svak økning i bruktboliger for salg fremover.

De neste månedene er det sannsynlig at boligprisene fortsetter å stige, men vi venter at det dempes i andre halvår. 

865
Falsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF