SWITCH SECTION

Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2019

Årets vinnere ble kåret på Prognosesenteret årlige KTI seminar

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. februar 2020
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. februar 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200213124650631.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200213121946207.png?maxwidth=2000
115
0

Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2019

Backe Prosjekt og Norgeshus hentet hjem de gjeveste utmerkelsene i hhv prosjektmarkedet og EAT-markedet (enebolig på andres tomt) da boligaktørene med høyest kundetilfredshet i 2019 ble offentliggjort av Prognosesenteret på bransjens seminar 13. februar. I tillegg bør det fremheves at Block Watne og Peab Eiendomsutvikling oppnådde svært gode resultater med andre- og tredjeplassen i prosjektmarkedet

Prognosesenterets måling av kundetilfredshet skjer i to ulike faser: ved overlevering av boligen og i forbindelse med ettårsbefaring. Målingen fanger på den måten opp hele kundeopplevelsen fra kjøp av bolig, til man har overtatt og bodd i boligen en tid.

Kundetilfredshetsundersøkelsen er videre delt i to kategorier, der man skiller mellom prosjektmarkedet og EAT-markedet. Maksimal oppnåelig score på kundetilfredsheten er 100.

Kundetilfredshet er viktig

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket ofte innebærer lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og lignende. Tilfredshet bidrar også til at kunden snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet. Dette er en viktig tilvekstfaktor for bedriften.

En negativ tendens i kundetilfredsheten totalt

Etter seks år med oppgang, registrerte vi i 2018 en negativ tendens i kundetilfredsheten blant boligkjøperne. Den negative tendensen fortsatte i 2019. Vi vil imidlertid påpeke at en samlet boligbransje fremdeles leverer på et godt nivå hvor majoriteten av kundene oppnår sine forventninger. Den negative utviklingen fra 2018 til 2019 er størst i leilighetsmarkedet. Det er stor forskjell i utviklingen mellom boligaktørene og det var like stor andel som hadde en bedring i sitt resultat som andelen som hadde en nedgang. Prognosesenteret målte i 2019 kundetilfredshet for en stor andel av landets boligaktører i Norge. Disse boligutviklerne er med i Prognosesenterets måling:

Prosjektmarkedet

– kundene kjøper bolig og tomt fra boligutvikler


Kundetilfredsheten i bransjen viser en negativ tendens fra 72 til 71 i overleveringsfasen. Etter ettårsbefaring har kundetilfredsheten utviklet seg positivt fra 2018 til 2019 og karakteren i 2019 ligger på 67.


De beste  i prosjektmarkedet i 2019 var:

Nr. 1   Backe Prosjekt AS med KTI på 85.

Nr. 2   Block Watne med en KTI på 78

Nr. 3   Peab Eiendomsutvikling med en KTI på 77.


I prosjektmarkedet inngår hele leilighetsmarkedet, mesteparten av småhusmarkedet og deler av eneboligmarkedet.


Hvert år kårer vi også de ti prosjektene med høyest kundetilfredshet. I 2019 ble det delt førsteplass mellom JMs prosjekt Strandholmen – Bygg B og Selvaag Boligs prosjekt Moss Glassverk hus A4 og hus H1 & H2. Disse prosjektene hadde en imponerende score på 91!


Tabellen under viser en oversikt over prosjektene med høyest målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i 2019. For å komme på listen måtte prosjektene ha en score på 84 eller høyere.

EAT-markedet

– kundene har egen tomt og velger selv leverandør og boligtype. EAT-markedet er også kjent som katalogmarkedet, og består i hovedsak av eneboliger og fritidsboliger.


Kundetilfredsheten blant boligkjøperne i EAT-markedet i overleveringsfasen gikk ned fra 71 i 2018 til 70 i 2019.


I EAT-markedet gikk førsteplassen til Norgeshus med KTI-score på 81. Norgeshus er en kjede bestående av frittstående byggmestere. 


Det er stor spredning i KTI-resultatene blant forhandlerne/kjedemedlemmene innenfor EAT-markedet, men det er gledelig å registrere at mange forhandlere/kjedemedlemmer i dette markedet leverer svært gode resultater. 


10 forhandlere/kjedemedlemmer har et KTI-resultat på 89 eller bedre, og den beste forhandleren, Norgeshus Stjørdal Tømrerservice med en score på 100!


Tabellen under viser en oversikt over de forhandlere/kjedemedlemmer i EAT-markedet med høyest kundetilfredshet.


4809
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også