Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2020

Årets vinnere er kåret av Prognosesenteret AS

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. februar 2020
SWITCH SECTION
115
0

Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2020

Trysilhus, Backe Prosjekt og JM delte førsteplassen i kategorien beste aktør i prosjektmarkedet, mens Hellvik Hus hentet hjem den gjeveste utmerkelsene i EAT-markedet (enebolig på andres tomt) da boligaktørene med høyest kundetilfredshet i 2020 ble offentliggjort av Prognosesenteret 16. februar. Trysilhus stakk også av med prisen for beste prosjekt, mens Mesterhus sin forhandler Tømrermester Harald Teksle AS ble beste forhandler i EAT-markedet.

Prognosesenterets måling av kundetilfredshet skjer i to ulike faser: ved overlevering av boligen og i forbindelse med ettårsbefaring. Målingen fanger på den måten opp hele kundeopplevelsen fra kjøp av bolig, til man har overtatt og bodd i boligen en tid. Kundetilfredshetsundersøkelsen er videre delt i to kategorier, der man skiller mellom prosjektmarkedet og EAT-markedet. Maksimal oppnåelig score på kundetilfredsheten er 100.

Kundetilfredshet er viktig

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket ofte innebærer lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og lignende. Tilfredshet bidrar også til at kunden snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet. Dette er en viktig tilvekstfaktor for bedriften.

Vi ser igjen en bedring i kundetilfredsheten

Etter seks år med oppgang, hadde vi i 2018 og 2019 en liten nedgang i kundetilfredsheten. I 2020 kunne vi imidlertid igjen registrere en oppgang i bransjen og kundetilfredsheten i overleveringsfasen endte på 72 både i prosjekt- og EAT-markedet.  Dette er et godt nivå på kundetilfredshet for en samlet bransje. Det er fremdeles stor forskjell i utviklingen mellom boligaktørene, men det er en større andel som har enn oppgang enn andelen som har nedgang fra 2019 til 2020. 


Disse boligutviklerne er med i Prognosesenterets måling:

Prosjektmarkedet

– kundene kjøper bolig og tomt fra boligutvikler


Kundetilfredsheten i bransjen viser en liten økning fra 71 til 72 i overleveringsfasen. Etter ettårsbefaring viser kundetilfredsheten en liten nedgang fra 67 til 66.


De ble en tredelt førsteplass i kategorien beste aktør i prosjektmarkedet mellom Trysilhus, Backe Prosjekt og JM med en KTI på 79


I prosjektmarkedet inngår hele leilighetsmarkedet, mesteparten av småhusmarkedet og deler av eneboligmarkedet.


Hvert år kårer vi også de ti prosjektene med høyest kundetilfredshet. I 2020 vant Trysilhus med prosjektet Evangtunet med en KTI på 90!


Tabellen under viser en oversikt over prosjektene med høyest målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i 2020. For å komme på listen måtte prosjektene ha en score på 82 eller høyere.

EAT-markedet

– kundene har egen tomt og velger selv leverandør og boligtype. EAT-markedet er også kjent som katalogmarkedet, og består i hovedsak av eneboliger og fritidsboliger.


Kundetilfredsheten blant boligkjøperne i EAT-markedet i overleveringsfasen økte fra 70 i 2019 til 72 i 2020.


I EAT-markedet gikk førsteplassen til Hellvik Hus med KTI-score på 82. 


Det er stor spredning i KTI-resultatene blant forhandlerne/kjedemedlemmene innenfor EAT-markedet, men det er gledelig å registrere at mange forhandlere/kjedemedlemmer i dette markedet leverer svært gode resultater. 


10 forhandlere/kjedemedlemmer har et KTI-resultat på 91 eller bedre, og den beste forhandleren, Tømrermester Harald Teksle AS fikk en score på 98! Forhandleren er tilknyttet Mesterhus.


Tabellen under viser en oversikt over de forhandlere/kjedemedlemmer i EAT-markedet med høyest kundetilfredshet. Vi ser at både Mesterhus og Hellvik Hus har flere forhandlere på topplisten.


4436
b-TrueTrue
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også