115

Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2023

Årets vinnere er kåret av Prognosesenteret

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. februar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240206095347484.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240206095347484.png?maxwidth=900
0

Vi gratulerer JM Bolig som gikk til topps i kategorien beste selskap i prosjektmarkedet i 2023. På andreplass kom Bakke Leiligheter, mens Trysilhus kom på tredjeplass.

Norgeshus hentet hjem den gjeveste utmerkelsen i EAT-markedet (enebolig på andres tomt) da boligaktørene med høyest kundetilfredshet i 2023 ble offentliggjort av Prognosesenteret 14. februar. 

I kategorien beste prosjekt fikk vi to vinnere: Trysilhus sitt prosjekt Kløverenga og JM Bolig sitt prosjekt Oselvo hus 3.

Nordbohus sin forhandler Byggmester Arild Andersen AS ble beste forhandler i EAT-markedet.

I år har vi introdusert to nye kategorier: Beste selskap i prosjektmarkedet i ettårsbefaringsfasen og Beste prosjekt i prosjektmarkedet i ettårsbefaringsfasen. Selvaag Bolig gikk til topps i begge kategoriene. Prosjektet de vant med var Skifabrikken hus C.

Prognosesenterets måling av kundetilfredshet skjer i to ulike faser: ved overlevering av boligen og i forbindelse med ettårsbefaring. Målingen fanger på den måten opp hele kundeopplevelsen fra kjøp av bolig, til man har overtatt og bodd i boligen en tid. Kundetilfredshetsundersøkelsen er videre delt i to kategorier, der man skiller mellom prosjektmarkedet og EAT-markedet. Maksimal oppnåelig score på kundetilfredsheten er 100.

Disse boligutviklerne er deltakere i Prognosesenterets måling:

Kundetilfredshet er viktig

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket innebærer at kunden snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet. Dette er en viktig tilvekstfaktor for bedriften. Tilfredse kunder innebærer også ofte en bedre kvalitet i leveransen, som kan resultere i lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og opprettingsarbeid.

Bare små justeringer i kundetilfredsheten fra 2022 til 2023

Boligbransjen har vært gjennom et år preget av stor usikkerhet, høye renter og høye byggekostnader, som har resultert i lavere salg og igangsetting av boliger. Antall overleveringer og ettårsbefaringer har imidlertid vært høyt og det er bare små endringer fra 2022 til 2023 i kundetilfredsheten i de ulike delmarkedene. 

Prosjektmarkedet

– kundene kjøper bolig og tomt fra boligutvikler. I prosjektmarkedet inngår hele leilighetsmarkedet, mesteparten av småhusmarkedet og deler av eneboligmarkedet.

KTI i overleveringsfasen falt med ett poeng, mens KTI i ettårsbefaringsfasen økte med ett poeng. Dette medførte at KTI endte på 73 i overleveringsfasen og på 68 i ettårsbefaringsfasen. Alt i alt er dette et meget godt resultat for en hel bransje i overleveringsfasen, men bransjen har fremdeles noe å jobbe med for å få langsiktige positive ambassadører. Avstanden mellom de to fasene er imidlertid mindre enn tidligere.

De beste selskapene på KTI i prosjektmarkedet i overleveringsfasen i 2023

3165
TrueFalsec-13
true
TrueFalsec-13
true
TrueFalsec-13
true
TrueFalsec-13

Hver år kårer vi også de ti prosjektene med høyest kundetilfredshet. 

I 2023 var det Trysilhus med prosjektet Kløverenga og JM Bolig med prosjektet Oselvo hus 3 som delte førsteplassen med en KTI på 88!

213
true
TrueFalsec-13
0

Tabellen under viser en oversikt over prosjektene med høyets målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i overleveringsfasen i 2023. For å komme på listen må prosjektene ha en score på 83 eller høyere.


De beste selskapene i prosjektmarkedet i ettårsbefaringsfasen i 2023

I år har vi indtrodusert to nye kategorier: Beste selskap i prosjektmarkedet i ettårsbefaringsfasen og Beste prosjekt i prosjektmarkedet i ettårsbefaringsfasen.

587
TrueFalsec-13
true
TrueFalsec-13

Selvaag Bolig gikk også til topp i klassen beste prosjekt i ettårsbefaringsfasen med prosjektet Skifabrikken hus C med en KTI på hele 90! Dette var forøvrig også det prosjektet som gikk til topps over prosjekter i overleveringsfasen i 2022.

243
true
TrueFalsec-13
0

Tabellen under viser en oversikt over prosjektene med høyets målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i ettårsbefaringsfasen i 2023. For å komme på listen må prosjektene ha en score på 81 eller høyere.

EAT-markedet

– kundene har egen tomt og velger selv leverandør og boligtype. EAT-markedet er også kjent som katalogmarkedet, og består i hovedsak av eneboliger og fritidsboliger.

Etter et kraftig fall i kundetilfredsheten i overleveringsfasen i EAT-markedet fra 2021 til 2022 var det bare små endringer fra 2022 til 2023. KTI endte på 69 i overleveringsfasen og 70 i ettårsbefaringsfasen i 2023. Dette er et middels godt resultat hvor de fleste kundene får oppfylt sine forventninger.

874
TrueFalsec-13

I EAT-markedet gikk førsteplassen til Norgeshus med en KTI-score på 82. 

Det er gledelig å registrere at mange forhandlere/kjedemedlemmer i dette markedet leverer svært gode resultater.

196
true
TrueFalsec-13

10 forhandlere/kjedemedlemmer har en KTI på 88 eller bedre, og den beste forhandleren, Byggmester Arild Andersen AS, fikk en score på 95!

140
true
TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også