Boligverdiene skaper forskjeller

Norge er et langstrakt land, med store forskjeller i sysselsetting, bosetting og bomønstre. Dette gir seg også utslag i store forskjeller når det gjelder boligverdiene i Norge.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

5. desember 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

5. desember 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191205105150204.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191205105931179.jpg?maxwidth=2000
0

Norge er et langstrakt land, med store forskjeller i sysselsetting, bosetting og bomønstre. Dette gir seg også utslag i store forskjeller når det gjelder boligverdiene i Norge. Sentralisering både regionalt og lokalt bidrar til økte forskjeller i boligmarkedet.  

En husholdnings kjøpsevne  i boligmarkedet avhenger dels av inntektsnivå  og dels av formuessituasjon i form av finanskapital og netto boligformue.   

Utviklingen av boligformue er i stor grad avhengig av hvilket tidspunkt man kommer inn i boligmarkedet på og utvikling av infrastruktur, butikk og tjenestetilbud i området man bor .  

I Norge er det Bærum kommune som har høyest kjøpsevne, her definert som netto boligformue + husholdningsinntekt *2 + finanskapital, med 8,4 mill., hvilket er nær det doble av det norske gjennomsnittet.   På bunn her finner vi Vardø kommune der gjennomsnittlig kjøpsevne er på 1,3 millioner. Naturlig nok viser variasjon i boligverdier omtrent samme forskjeller.  

Utfordringen for kommuner med svak boligverdiutvikling er at man fort havner i en negativ spiral, og at forskjellene tenderer til å øke. Et viktig virkemiddel i kommune-Norge vil følgelig være å foreta en helhetlig vurdering av boligbehovet, sett opp mot boligverdier og kjøpsevne når man skal planlegge boligpolitikken i kommunene.  


1461
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF