SWITCH SECTION

Boom og bust i anleggsmarkedet

Kan vi ha begge samtidig?

Av Prognosesenteret

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. juni 2020
Av Prognosesenteret

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200609065745680.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200609065745680.jpg?maxwidth=2000
0

Jada, det kan vi, avhengig av hvilken del av markedet en ser på. For det er STOR forskjell på markedsutviklingen for de større og for de små anleggsbedriftene. «De små» er stort sett anleggsmaskinentreprenørene, hvor flesteparten har mindre enn 100 mill. omsetning, og veldig mange også under 10 mill. 

Derfor kan sjefen i MEF (Maskinentreprenørenes forbund), Julie Brodtkorp, protestere kraftig på påstander om at anleggsbransjen har nok å gjøre, jfr. innlegget hennes i Aftenposten 4. juni, mens andre kan konkludere med at, joda det er mer enn nok med oppdrag i anleggsbransjen. Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstadheim, får på pukkelen av Brodtkorp fordi han 29. mai skrev nettopp det, at anleggsbransjen har nok å gjøre. Alstadheim lener seg igjen på en stortingsproposisjon om regjerningens siste tiltakspakke for norsk økonomi. Her vises det til en kartlegging av anleggsbransjen som er utført av Oslo Economics og Atkins Norge. Gjennom bl.a. intervjuer med aktører i bransjen har de konkludert med at det går bra i anlegg, og at de merker lite til koronasituasjonen. Men de har altså ikke altså ikke intervjuet Brodtkorps medlemsbedrifter. Det burde de nok gjort, for å få et riktig bilde av situasjonen i anlegg. jfr figuren under. 

Figuren over viser den relative utviklingen i anleggsmarkedet fordelt på prosjektstørrelse i 2018 og 2019, og antatt utvikling i 2020 og 2021, basert på prosjektinformasjon. For de delene av markedet hvor prosjektstørrelsen er under 100 mill. kr, er det en kraftig nedgang fra 2020 til 2021 – riktignok etter tilsynelatende sterk vekst i 2020. Men – 2020-anslaget er ikke «koronasjustert», de er basert på prosjektinformasjon som stort sett stammer fra «før-koronatid». Økningen i 2020 kan godt bli vesentlig mindre og nedgangen i 2021 enda større dersom f.eks. kommunene ikke klarer å gjennomføre planlagte kommunaltekniske arbeider fordi inntektene går ned. Også markedet for anleggsarbeider bestilt av private tiltakshavere kan lide samme skjebne. Her er det mange småprosjekter.

Markedet for mellomstore prosjekter, dvs. 100-250 mill. ser ut til å være relativt stabilt fra 2020 til 2021, mens de store prosjektene, de over 250 mill., dundrer av gårde. Og det er de prosjektene som avgjør hvordan totalmarkedet skal gå. Figuren under viser anleggsinvesteringene fordelt de samme størrelsesgruppene som i forrige figur. 

De store prosjektene, de over 500 mill. kr, utgjør over 50 % av de samlede anleggsinvesteringene. Tar vi med de som er mellom 250 og 500 mill. kr, blir andelen 65 %. Det er denne delen av anleggsmarkedet som boomer. Brodtkorps medlemmer går nok magrere tider i møte.


Les mer om hva vi kan tilby av innsikt om anleggsmarkedet

3245
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF