115
SWITCH SECTION

Byggekostnader og krig i Ukraina svekker veksten i Europas byggemarkeder

Den samlede verdien av Europas bygge- og anleggsmarkeder er tilbake på vekstsporet etter koronapandemiens negative konsekvenser. For inneværende år forventes nå en samlet produksjonsverdi på 1 896 mrd. euro, 2,3 % vekst fra 2021.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. juni 2022
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220614122442117.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220614122442180.png?maxwidth=900
0

De nye prognosene som ble presentert på Euroconstruct-konferansen i Warszawa 10. juni konkluderte med positive tall totalt sett for de europeiske bygge- og anleggsmarkedene frem mot 2024. Dette til tross for økte byggematerialkostnader, kraftig vekst i energiprisene, urovekkende inflasjonsnivåer og merkbar usikkerhet relatert til Russlands aggressive krigføring i Ukraina. Euroconstruct forventer fortsatt markedsvekst i 2023 og 2024, men svakere enn hva man tidligere forventet.

Økende usikkerhet var veldig tydelig i de nye analysene som ble presentert i Warszawa sammenlignet med tilsvarende analyser presentert i Verona i november 2021. Da viste analysene at de negative effektene av koronapandemien stort sett var borte og at markedsoptimismen helt tydelig var tilbake. De reviderte prognosene viser fortsatt positive tall for alle 19 land som inngår i Euroconstruct. Vekstratene er imidlertid justert ned – delvis relatert til at krigen i Ukraina påvirker prisvekst på byggematerialer, energi, transport og generell inflasjon. Samtidig må det understrekes at mange av landene sier de ikke har tatt fullt hensyn til krigen direkte i prognosene, og vekstratene for 2022 har blitt nedjustert flere ganger allerede før krigen.

Problemene i de internasjonale leveransekjedene og internasjonal transport er fremdeles tydelige. Disse strukturproblemene vil sannsynlig nå bidra til fortsatt vekst i internasjonale inflasjonsrater. Dette inflasjonstrykket var på vei mot nye rekordnivåer allerede før Russland startet sine krigshandlinger i Ukraina. De siste månedene har inflasjonsutviklingen gått fra vondt til verre også i hele Europa.   Ekstremutslagene finnes i f.eks. Slovakia, Estland, Polen og Ungarn, hvor det forventes tosifret prisvekst i år. Inflasjonsforventningene varierer fra land til land, men det generelle bildet peker i retning av inflasjonsnivåer på 6-10 %. Så langt i år ligger Norge i den nedre skalaen av inflasjonsforventninger. Ferske tall viser nå at norske inflasjonsforventninger nok var i overkant optimistiske og at også norsk inflasjonsrate ender opp på nordiske og europeiske nivåer.

Den positive utviklingen fra 2021 vil fortsette både i år og frem mot 2024 i alle tre hovedsektorer: boliger, yrkesbygg og anlegg.  Krigen i Ukraina bidrar sterkt til å forlenge de negative impulsene som var tydelige allerede i 2021. Økt usikkerhet er spesielt tydelig i markedene for nye yrkesbygg og da spesielt i den private delen av dette markedet. Mest positiv utvikling ser vi i anleggsmarkedet, som fremdeles drar veksler på økonomiske insentiver initiert under koronapandemien. Det er også fortsatt positiv utvikling for boligmarkedene – og da spesielt i vedlikehold og rehabiliteringssektoren.

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

3351
Falsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også