130

Byggekostnader

SSBs byggekostnadsindeks for boliger er uendret fra mai til juni, men tolvmånedersveksten er fremdeles høy

Type something

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. august 2022
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. august 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220805075209962.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220805075209962.jpg?maxwidth=2000
0

I juni var SSBs byggekostnadsindeks for boliger 9,4 % høyere enn juni i 2021, og det er etter et par måneder der utviklingen har roet seg ned. Materialkostnadene i juni var 18 % høyere enn samme måned i fjor, mens denne tolvmånedersveksten var 28 % i november 2021. Veksten er definitivt på vei ned. Arbeidskraftskostnadene i juni var 3 % høyere enn samme måned i fjor. I juni var det nullvekst for både arbeidskraftskostnaden og materialkostnaden sammenlignet med mai. 

Byggekostnadsindeksen for boliger deles inn i eneboliger av tre og boligblokker. Byggekostnaden totalt for eneboliger av tre var 11 % høyere i juni 2022 enn samme måned året før, mens materialkostnaden for eneboliger av tre har steget med 18 % i denne perioden. Byggekostnaden for boligblokker var 8 % høyere i juni i år enn i fjor, mens materialkostnaden for boligblokker også er opp 18 % denne perioden.

Materialindeksen splittes videre inn i fem ulike materialgrupper. I juni var det 3 % prisnedgang for trelast og 4 % nedgang for armeringsstål sammenlignet med mai. Samtidig økte konstruksjonsstål med 2 % og betongelementer med 4 %, mens betong var uendret fra mai til juni. Sammenligner vi juni med samme måned i fjor, er det derimot fremdeles uvanlig høye vekstrater. Betong har økt minst disse tolv månedene, men også her er det en vekst på 11 %. Betongelementer har økt 17 % i pris, trelast 22 %, mens konstrukssjonsstål og armeringsstål er opp hhv. 44 % og 54 % i denne perioden.

Prognosesenteret venter at veksten i byggekostnadene skal videre ned utover året, men vi tviler sterkt på at den skal under null. Arbeidskraftskostnaden er vektet 50 % i byggekostnadsindeksen for boliger, mens materialer står for 32 % og resten er maskiner, transport og andre kostnader. Arbeidskraftkostnaden er forventet å stige videre, og det fører til at byggekostnadsnivået i vår prognose ikke faller fremover.


Prognosesenteret lager detaljerte prognoser for blant annet materialkostnadene og byggekostnadene totalt for de neste 2-3 årene. Disse prognosene blir oppdatert i midten av august. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om denne tjenesten.

Både utbyggere og nyboligkjøpere må venne seg til at byggekostnadene blir liggende på et mye høyere nivå fremover enn vi var vant til før pandemien. SSBs prisindeks for nye boliger viste en vekst på 10 % i 1. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før. Dette er en indikasjon på at kostnadsveksten overføres til sluttkunden, boligkjøperen.

Anekdotisk informasjon skal ha det til at flere boligprosjekter kanselleres eller blir utsatt på grunn av de høye byggekostnadene (selv etter at de oppnår tilstrekkelig salgsgrad), men vi ser det fortsatt ikke i statistikken. En måte å fange opp dette på er å se på avviket mellom SSBs igangsettingstillatelser og våre egne tall for faktisk igangsetting (spaden i jorda), som vi får innrapportert hver måned fra Boligprodusentene. I første halvår 2022 er det nasjonalt innrapportert like mange igangsatte boliger som i første halvår 2021, og igangsettingstillatelsene fra SSBs byggearealstatistikk viser det nøyaktig samme bildet med nullendring i denne perioden. Det er mulig at kanselleringene bare er et Oslo-fenomen, eller så kan det eventuelt bli synlig i statistikken utover året.

17. august publiserer SSB ny byggekostnadsindeks for juli.


3543
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også