115
SWITCH SECTION

Byggekostnadsveksten fortsetter å avta

Det er lav risiko for tiltakende vekst i byggekostnadene, men potensialet for nedgang er også lite sannsynlig.

Av Martin Armand Tavanger, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

26. oktober 2023
Av Martin Armand Tavanger

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

26. oktober 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231026103508901.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231026103508901.jpg?maxwidth=2000
0

SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk og eneboliger av tre steg med henholdsvis 0,1 % og 0,2 % i september. Oppgangen skyldes alene vekst i materialkostnadene, som steg 0,5 % sammenlignet med måneden før i samleindeksen for boliger. Indeksene for arbeidskraftkostnader oppdateres kun i midten av hvert kvartal, men viser nå samlet sett en tolvmånedersendring på 4,7 %. Veksten i materialindeksen for boligblokk var på 0,8 % i september, noe som er unormalt høyt sammenlignet med de foregående 4-5 månedene.

Forutsigbar vekst i materialkostnadene

Tolvmånedersveksten i materialindeksen for eneboliger av tre var 2,5 % i september, og er tilbake på samme nivå som i 2018 og 2019, før utbruddet av pandemien. Når det gjelder boligblokk, ligger tilsvarende indeks 5,5 % høyere enn for ett år siden. Det er første gang siden februar at tolvmånedsendringen i materialkostnadene for boligblokk har økt fra forrige måned. Den lå på 4,2 % i august. Til tross for at materialprisene øker fremdeles, har veksten blitt mer forutsigbar, og har i stor grad flatet ut hittil i år. Materialindeksen for boligblokk og eneboliger har økt hhv med 1,6 % og 0,5 % siden januar. Til sammenligning var vekstraten til boligblokk på 1,1% over samme periode i 2019. 

1253
TrueFalsec-13

SSB publiserer prisindekser for konstruksjonsmaterialene betong, betongelement, armeringsstål, konstruksjonsstål og trelast. Prisene for konstruksjons- og armeringsstål har falt med omkring 7-8 % siden januar. Stålprisene er nå lavere enn før krigen i Ukraina brøt ut, men er stadig 25-30 % høyere enn de var før pandemien. Trelastprisene har gått ned med i underkant av 19 % det siste året, men prisutviklingen har vært ganske flat både i andre og tredje kvartal i år.

472
false
TrueFalsec-13
0

Som følge av dette er trelastprisene imidlertid fortsatt 45% høyere enn før pandemien, ifølge SSBs indeks. Prisen på fabrikkbetong og betongelementer fortsatte å stige med hhv. 2,3 og 0,1 % i september. Prisene har steget med hhv. 13,8 og 7,1 % siden september i fjor, men tolvmånedersveksten avtok noe i 3. kvartal.

Forventet utflating av materialprisene framover

Når, og på hvilke nivåer materialprisene stabiliserer seg, avhenger av flere faktorer både på tilbuds- og etterspørselssiden. Prisene på olje og gass økte en del i 3. kvartal, og ser ikke ut til å skulle falle igjen i nærmeste fremtid. Likevel kan produksjons- og transportkostnadene avta noe i år som følge av betydelig lavere strømpriser. Kronekursen kan også styrke seg moderat de kommende månedene, og dermed bidra til å dempe importprisene på sikt. Høye priser på utslippskvoter gir industrien insentiver til å investere i mer miljøvennlig produksjonsteknologi, men bidrar samtidig til å holde kostnadsnivået oppe. På etterspørselssiden bidrar innstramminger i pengepolitikken i mange land til at byggeaktiviteten bremser, og etterspørselen etter innsatsvarer avtar. I sum venter vi en utflating av materialprisene framover, med potensiale for en liten nedgang grunnet den store nedgangen i byggeaktiviteten.

Materialkostnadene står for ca. 38 % av vektgrunnlaget i SSBs BKI for boliger, mens arbeidskraft vektes ca. 50 %. Ledigheten er fortsatt lav, og samtidig har knappheten på arbeidskraft gått betydelig ned siden i fjor, ifølge Norges Banks regionale nettverk. Nettoeffekten ventes likevel å bli noe sterkere vekst i arbeidskraftkostnadene enn tidligere ventet, noe som veier opp for svakere vekst eller nedgang i materialkostnadene framover. Totalindeksene vil derfor fortsette å stige på en sakte og forutsigbar måte. Før pandemien steg byggekostnadsindeksen svært forutsigbart med et gjennomsnitt på 2,7 % årlig. Hittil i år (september) er totalindeksen for boliger i alt opp ca. 2 %.

Kort oppsummert er vi i en situasjon der risikoen for tiltakende vekst i byggekostnadene er lav, men hvor potensialet for en nedgang også vurderes som lite sannsynlig. Vi venter at byggekostnadene vil stabilisere seg ved høyere nivåer enn før pandemien, reelt sett.

2256
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også