SWITCH SECTION

Byggevarehusene er viktigste kjøpested, men hvor handlet vi sist?

6 av 10 kjøper produkter til oppussing av egen bolig i fysiske butikker, og majoriteten av disse handler i byggevarehus. I forlengelsen av dette kan det være interessant å se på hvilke byggevarehus husholdningene handlet i sist.

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

30. november 2020
Av Kåre Elnan

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

30. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201130103543005.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201130103543463.jpg?maxwidth=2000
345 byggevarehandel.jpg 345 byggevarehandel.jpg
0

Vi har tidligere kommentert hvor stor andel av husholdningene som handler i fysiske butikker og hvilke typer butikker man da velger. Kortversjonen er at 6 av 10 fortsatt kjøper produkter til oppussing av egen bolig i fysiske butikker, og majoriteten av disse handler i byggevarehus. I forlengelsen av dette kan det være interessant å se på hvilke byggevarehus husholdningene handlet i sist.

I vår siste forbrukerundersøkelse svarte mer enn en tredjedel (35 %) at de gjorde sitt byggevarehus-kjøp hos Coop Obs/Bygg, mens henholdsvis 12 % og 10 % svarte at de handlet hos Montér eller Maxbo.

Handelen i de forskjellige byggevarekjedene varierer en del med grad av urbanitet. For Coop Obs/Bygg sin del, så ligger de på topp som kjøpested i tettsteder, så vel som urbane som rurale strøk. For Montér er handelsandelen sterkest i spredtbygde/rurale strøk, mens Maxbo har sin desidert sterkeste posisjon i byområdene.

Neste gang ser vi på hvilken byggevarekjede som har de beste parkeringsmulighetene.

1019
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF