115
arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Byggtrender

Byggearealstatistikk for april

Av Prognosesenteret caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

27. mai 2024
arrow icon
arrow icon
Av Prognosesenteret caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

27. mai 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240527062359838.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240527062359957.jpg?maxwidth=900
keyboard left icon
keyboard right icon
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 661 nye boliger i april. Det var 50 prosent høyere enn samme måned i 2023. April ligger omtrent 16 prosent under snittet for måneden de siste fem årene. Igangsettingen hittil i 2024 er omtrent helt lik som samme periode i 2023, med nesten 7 200 igangsettingstillatelser totalt de første fire månedene. 

Om vi fordeler antall registrerte igangsettingstillatelser på de ulike fylkene, var det Troms og Finnmark som hadde den sterkeste prosentvise veksten i april sammenlignet med april i fjor. I og med at Troms og Finnmark ikke lenger er ett fylke, har vi sammenlignet de samlede igangsettingstillatelsene i Troms og Finnmark (enkeltvis) i april i år med de samlede igangsettingstillatelsene i storfylket Troms og Finnmark i 2023. Her skal det igjen nevnes at månedsstatistikk er svært volatil, og den prosentvise veksten blir svært stor fordi det ble registrert igangsettingstillatelser til kun 7 boliger i april 2023 og 145 boliger i april 2024. Også i Trøndelag er veksten sterk i april i år sammenliknet med april i fjor, med en økning på 617 prosent.

Det ble registrert tillatelser til 173’ kvm nytt yrkesbyggareal i april. Det var 28 prosent lavere enn samme måned i 2023 og 22 prosent lavere enn det som har vært gjennomsnittet for måneden de siste fem årene. Igangsettingen hittil i år ligger omtrent 5 prosent under samme periode i fjor. Hittil i år er det registrert størst yrkesbyggareal i Vestland (117’ kvm) og Østfold (115’ kvm). 

På fylkesnivå var det Vestland som hadde den sterkeste prosentvise veksten i igangsatt yrkesbyggareal i april, med en vekst på 149 prosent mot april i fjor. 

Samlet sett er det totale arealet hittil i år med registrerte igangsettingstillatelser noe under samme periode i fjor. Totalt areal for både bolig- og yrkesbygg hittil i år er omtrent 8 prosent lavere enn samme periode i fjor, målt i antall kvm registrert i de registrerte igangsettingstillatelsene hittil i år.

bb7b156b-d0e6-4cfc-94e1-c6e40a97f83ae86e0e87-62f3-41f4-940a-d7e0231d0a7a496343f4-62e3-4682-ba02-6814e41ef7ec


Kommentarer tilknyttet den fylkesvise utviklingen ser bort fra de fylkene som har oppstått/gjenoppstått som selvstendige fylker i år. Da disse var deler av større fylker i fjor, har vi ikke tilgjengelig statistikk for småfylkene på månedsbasis i 2023 og derfor ingen sammenligningsgrunnlag. Dette gjelder Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. Eksempelvis kan vi fremdeles si noe om den samlede utviklingen i Viken fylke i 2024 ved å aggregere utviklingen i Østfold, Akershus og Buskerud, men vi kan ikke si noe om den fylkesvise utviklingen i Østfold i 2024. 

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

2815
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også