115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for desember 2022

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. januar 2023
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. januar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230120101722995.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230120101723370.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 398 nye boliger i desember. Dette var 9 % lavere enn samme måned i 2021, men omtrent 2 % høyere enn snittet for måneden de siste fem årene. I løpet av 2022 ble det gitt tillatelser til 29 864 boliger, som er uendret fra 2021. Det har tatt overraskende lang tid fra salget av nye boliger begynte å falle til igangsettingen begynner å falle. Vi venter fremdeles at igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av høye byggekostnader, renteøkninger og økt usikkerhet. Igangsettingstillatelsene i 2022 endte høyere enn vår prognose fra september på 27 000 boliger for året.  

Det ble registrert tillatelser til 79’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i desember, 30 % lavere enn samme måned i 2021. I løpet av 2022 ble det det registrert 1,39 mill. kvm, som er 12 % lavere enn i 2021.

Det ble registrert tillatelser til 235’ kvm nytt yrkesbyggareal i desember. Det er 38 % lavere enn i samme måned i 2021 og 1 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. I løpet av 2022 ble det registrert tillatelser til 4,03 mill. kvm, hele 15 % mer enn i 2021. Det har i løpet av høsten blitt registrert i hvert fall to store bygg som i realiteten ble igangsatt i 2021. Offentlige bygg endte i 2022 15 % under 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg endte 26 % over. Året endte langt mer positivt enn vår prognose fra september 2022, selv dersom vi tar hensyn til registreringsforsinkelsene. Det er uvanlig at igangsettingen øker så mye i et år med renteøkninger, høy inflasjon, stor usikkerhet og høye byggekostnader.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1931
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også