115
SWITCH SECTION

Byggtrender

SSB publiserte nylig statistikk for byggeaktivitet i Norge for januar 2024. Tallene viser en vekst i igangsatte boliger sammenlignet med samme måned i fjor.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

26. februar 2024
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

22. februar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240222202736162.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240222202736418.jpg?maxwidth=900
0

Hovedpunkter fra statistikken:

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 981 boliger i januar 2024, tilsvarende 11,6 % flere enn samme måned i 2023. Det var Trøndelag som hadde den største prosentvise veksten med hele 203 % i januar 2024 sammenlignet med samme måned i 2023.

Igangsatt bruksareal for yrkesbygg totalt var 5,5 % lavere i januar 2024 sammenlignet med januar 2023. Sammenligner vi aktiviteten i januar i år og januar i fjor, var det Vestfold og Telemark som opplevde den største prosentvise nedgangen i antall kvadratmeter igangsatt til nye yrkesbygg. Ettersom Vestfold og Telemark ikke lenger er ett samlet fylke, har vi sammenlignet summen av igangsettingen i de to nye fylkene Vestfold og Telemark, med igangsettingen i det samlede fylket i 2023. 

Totalt igangsatt bruksareal til alle typer bygg var 4,7 % lavere i januar 2024 sammenlignet med januar 2023.

bb7b156b-d0e6-4cfc-94e1-c6e40a97f83a1d45ac20-233e-4263-bc07-e512a69c122e496343f4-62e3-4682-ba02-6814e41ef7ec

SSB skriver følgende på sine sider: "I forbindelse med kommune- og fylkesendringene som tredde i kraft 1. januar 2024 stengte matrikkelen midlertidig ned i perioden 15. desember til 29. desember 2023. Det vil si at byggearealstatistikken for desember gjelder for perioden 1. desember til 15. desember." 

Tillatelser kommunen har gitt eller skulle matrikkelføre i tidsrommet matrikkelen var stengt ned, skal kommunen registrere så fort matrikkelen åpner opp igjen, som den gjorde på nyåret. Vi antar derfor at størsteparten av tillatelsene som ikke ble ført i desember har blitt ført i januar.

Registrerte igangsettingstillatelser er grunnlaget for den offisielle byggearealstatistikken i Norge, men statistikken reflekterer ikke alltid utviklingen i markedet på en god måte. Det er flere årsaker til avvik mellom registrerte igangsettingstillatelser i SSBs Byggearealstatistikk og faktisk «spaden-i-jorda» igangsetting:

  1. Registreringsforsinkelser hos kommunene
  2. IG-tillatelser varer i 3 år
  3. Tillatelser som aldri blir benyttet
  4. Prosjekter som blir endret og søkt på nytt

Det finnes ingen komplett kilde på faktisk igangsetting, men Prognosesenteret har laget estimater på faktisk igangsetting for nye boliger basert på statistikk på fullførte boliger og bransjestatistikk fra Boligprodusentenes forening. Regneøvelsen viser at gapet mellom registrerte tillatelser og faktisk igangsetting økte i 2023, og at vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne liknende avvik.

2519
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også