115

Byggtrender

Byggearealstatistikken for juli 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

21. august 2023
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

18. august 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230818093409297.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230818093409589.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 554 nye boliger i juli. Dette var 28 % lavere enn samme måned i 2022. Juli 2023 ligger 34 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år har igangsettingen akkumulert økt mest i Oslo (+98 %) og Møre og Romsdal (+17 %). Lavest vekst i denne perioden var det i Viken og Innlandet med hhv. -52 og -40 %. Det er gitt tillatelser til 24 639 boliger de siste 12 mnd., som er 19 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. 

 Det ble registrert tillatelser til 72’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i juli, 37 % lavere enn samme måned i 2022. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 25 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 274’ kvm nytt yrkesbyggareal i juli. Det er 31 % lavere enn i samme måned i 2022 og 10 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Etter årets syv første måneder ligger offentlige bygg 5 % over samme periode i 2022 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 18 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,7 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er helt likt som foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1517
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også