115

Byggtrender

Byggearealstatistikk for juni 2022

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. august 2022
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. august 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220803132840130.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220803132840130.jpg?maxwidth=2000
0

Etter årets seks første måneder er det registrert omtrent like mange igangsettingstillatelser til boliger og yrkesbygg som i første halvår 2021. For husholdningsbygg er det en nedgang i denne perioden. Det er store geografiske forskjeller, og nedgangen for både boliger og yrkesbygg er spesielt tydelig i Oslo. 

Juni medførte nedgang i igangsettingstillatelser til boliger og husholdningsbygg sammenlignet med samme måned i 2021, mens yrkesbygg registrerte vekst.

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 849 nye boliger i juni. Dette var 4 % lavere enn samme måned i 2021, og 7 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 15 427 boliger, som er omtrent det samme som i 2021. Siste 12 mnd. er det gitt tillatelser til 29 941 boliger, som er 4 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Vi venter at den rullerende 12-mnd.-igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av økte byggekostnader og økt usikkerhet.

I juni ble det registrert tillatelser til 123’ kvm nye husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.), 41 % lavere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 750’ kvm, som er 8 % lavere enn i samme periode i 2021. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 1 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 384’ kvm nytt yrkesbyggareal i juni. Det er 11 % høyere enn i samme måned i 2021 og 26 % høyere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Hittil i år er det gitt tillatelser til 1,726 mill. kvm, 1 % over fjoråret på samme tid. Offentlige bygg er hittil i år 41 % bak 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 18 % foran. Siste 12 mnd. er det registrert 3,518 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 9 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Denne definisjonen av yrkesbygg inkluderer ikke bygg for primærnæringene.


Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

2556
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også