115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for mars 2024

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

22. april 2024
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

22. april 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240422105807013.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240422105807090.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 624 nye boliger i mars, 27 prosent lavere enn samme måned i 2023. Mars ligger 33 prosent under snittet for måneden de siste fem årene. Igangsettingen hittil i 2024 ligger 9 prosent under samme periode i fjor.

Om vi fordeler antall registrerte igangsettingstillatelser på de ulike fylkene, var det Troms og Finnmark som hadde den sterkeste prosentvise veksten i mars måned, sammenlignet med samme måned i fjor, med en vekst på 86 prosent. Ettersom Troms og Finnmark ikke lenger er ett fylke, har vi sammenlignet de samlede igangsettingstillatelsene i Troms og Finnmark (enkeltvis) i mars i år med de samlede igangsettingstillatelsene i storfylket Troms og Finnmark i 2023. Her må det understrekes at nivået er nokså lavt, med registrerte igangsettingstillatelser til 14 boliger i mars 2023 og 26 boliger i mars 2024. Vi har på samme måte sammenlignet registrerte igangsettingstillatelser i gamle Viken fylke med dagens fylker Østfold, Akershus og Buskerud. Her var det en vekst på 6 prosent i mars 2024 sammenlignet med mars 2023, målt i antall igangsettingstillatelser registrert.

Det ble registrert tillatelser til 177’ kvm nytt yrkesbyggareal i mars. Det er 24 prosent lavere enn samme måned i 2023 og 24 prosent lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Igangsettingen hittil i år ligger 3 prosent over samme periode i år. Hittil i år er det registrert størst yrkesbyggareal i Østfold (103 600 kvm) og Rogaland (96 400 kvm).

På fylkesnivå var det Rogaland som hadde den sterkeste prosentvise veksten i igangsatt yrkesbyggareal i mars måned. Her ble det registrert hele 55 100 kvm igangsatt nytt yrkesbyggareal, mot 12 700 kvm i mars 2023.

Samlet sett ser første kvartal ut til å havne litt under første kvartal 2023. Totalt areal for både bolig- og yrkesbygg er omtrent 10 prosent lavere enn første kvartal i 2023, målt i registrerte igangsettingstillatelser til bygg. Den endelige byggearealstatistikken for første kvartal publiseres av SSB 7. mai.

bb7b156b-d0e6-4cfc-94e1-c6e40a97f83a09ceeffe-81fd-4c45-92e3-d8155f81d677496343f4-62e3-4682-ba02-6814e41ef7ec


2175
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også