115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for oktober 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. november 2023
Av Prognosesenteret

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

20. november 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231120080714883.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231120080715156.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 147 nye boliger i oktober. Dette var 31 % lavere enn samme måned i 2022. Oktober 2023 ligger 29 % under snittet for måneden de siste fem årene. Igangsettingen hittil i år har akkumulert sett vært høyest i Oslo (+36 %) og Møre og Romsdal (-3%), sammenlignet med samme periode i fjor i gitt region.  Lavest vekst i denne perioden var det i Viken og Innlandet med hhv. -51 % og -33 %. Det er gitt tillatelser til 23 145 boliger de siste 12 mnd., som er 23 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.  

Det ble registrert tillatelser til 69’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i oktober, 44 % lavere enn samme måned i 2022. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 34 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 218’ kvm nytt yrkesbyggareal i oktober. Det er 59 % lavere enn i samme måned i 2022 og 39 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Hittil i år, ligger offentlige bygg er 9 % over samme periode i 2022 (målt i kvm) mens private næringsbygg ligger 33 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,1 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en nedgang på 24 % sammenlignet med foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1832
Falseb-0
left -1 Falseb-0
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også