115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for oktober 2022

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. november 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. november 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221123134026869.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221123134027951.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 3 124 nye boliger i oktober. Dette var 2 % lavere enn samme måned i 2021, men omtrent 5 % høyere enn snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 25 103 boliger, som er 1 % flere enn samme periode i 2021. Siste 12 mnd. er det gitt tillatelser til 30 059 boliger, som er 1 % lavere enn foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Vi venter fremdeles at den rullerende 12-mnd.-igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av høye byggekostnader, renteøkninger og økt usikkerhet.  

Det ble registrert tillatelser til 124’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i oktober, 2 % lavere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 1 ,2 mill. kvm, som er 9 % lavere enn i samme periode i 2021. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 6 % lavere sammenlignet med foregående tolvmånedersperiode.

Det ble registrert tillatelser til 527’ kvm nytt yrkesbyggareal i oktober. Det er hele 89 % høyere enn i samme måned i 2021 og 69 % høyere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Det har blitt registrert i hvert fall to store bygg som i realiteten ble igangsatt i slutten av 2021. Hittil i år er det gitt tillatelser til 3,41 mill. kvm, 23 % over fjoråret på samme tid. Offentlige bygg er hittil i år 13 % bak 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 36 % foran. Siste 12 mnd. er det registrert 4,14 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 29 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1875
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også