115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Type something

Byggearealstatistikken for september 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

18. oktober 2023
Av Prognosesenteret

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

18. oktober 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231018123340064.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231018123340298.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 924 nye boliger i september. Dette var 31 % lavere enn samme måned i 2022. September 2023 ligger 30 % under snittet for måneden de siste fem årene. Akkumulert er veksten hittil i år høyest i Oslo (+75 %) og Møre og Romsdal (+2 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Lavest vekst i denne perioden var det i Viken og Nordland med hhv. -47 og -41 %. Det er gitt tillatelser til 24 122 boliger de siste 12 mnd., som er 20 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Merk at dette er igangsettingstillatelser og at en tillatelse er gyldig i tre år. Den faktiske igangsettingen (spaden i jorda) og igangsettingstillatelser har en historisk  tett sammenheng, men forskjellen mellom de to målene kan være større i nedgangstider.

Det ble registrert tillatelser til 87’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i september, 28 % lavere enn samme måned i 2022. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 30 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 200’ kvm nytt yrkesbyggareal i september. Det er 44 % lavere enn i samme måned i 2022 og 41 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Etter september ligger igangsettingen hittil i år til offentlige bygg 8 % over samme periode i 2022 (målt i kvm) mens private næringsbygg ligger 26 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,5 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en nedgang på 11 % fra 2022.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

2039
Falseb-0
left -1 Falseb-0
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også