115

De ansatte kjøper ut Prognosesenteret AS

4CastGroup AS er glade for å melde om enighet med Sikri Holding om et ledelses- og ansattdrevet utkjøp av 4CastGroup AS, som eier Prognosesenteret AS og Prognoscentret AB. 4CastGroup har siden 2019 vært 51 % eiet av Ambita-gruppen, som ble kjøpt av Sikri Holding i 2021. Selskapene, som lenge har vært en del av en større proptech-gruppering, kjøpes nå ut for å rendyrke satsningen på kjernevirksomheten i Norden i tillegg til internasjonalisering av analysekonseptene.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

2. november 2022
Bjørn M. Birkeland, CEO i 4CastGroup
Bjørn M. Birkeland, CEO i 4CastGroup
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221101131857388.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221101131857388.jpg?maxwidth=900
Bjørn M. Birkeland, CEO i 4CastGroup
Bjørn M. Birkeland, CEO i 4CastGroup
0

Prognosesenteret har siden 1978 levert analysedekning for tusenvis av små og store virksomheter i det nordiske bygg- og anleggsmarkedet.

– De siste årene har vi investert i å bygge opp en teknologisk infrastruktur og kultur som muliggjør videre utvidelse av konseptene i Norden. Nå er vi også klare for ekspansjon til nye geografiske markeder, sier Bjørn M. Birkeland, CEO for virksomhetene.

Han peker på en ny og viktig tendens for årene som kommer:

– Man har lenge pratet om internasjonalisering, dataøkonomi og generell digitalisering i byggenæringen. Vår forståelse er at dette har vært et fenomen på toppen av næringskjeden og at det først treffer den store delen av næringen i årene som kommer. Vi kommer til å se et mye større innslag av internasjonal ekspansjon, alliansebygging og konsolidering blant våre kunder. Dette kommer som resultat av teknologiadopsjon og økt bruk av data som beslutningsgrunnlag.

Birkeland viser til observasjoner fra Norden, hvor relativt små selskaper benytter såkalte playbook-tilnærminger for å ekspandere internasjonalt. 

– Disse aktørene benytter seg av ekspansjonsoppskrifter basert på tyngre bruk av data og analyse – en bruk av våre tjenester som er helt annerledes enn det vi har til nå, fra små og mellomstore bedrifter.

Selskapets sjeføkonom, Nejra Macic, støtter Birkeland i sine spådommer og legger til:

– Brukerne våre jobber med veldig ulike produkter og tjenester, og en del jobber med flere vare- og tjenestetyper på en gang. Fellesnevneren er at de alle jobber i byggenæringen. Derfor må våre analyser være tilgjengelig på flere ulike måter; de må dekke bredt nok og dypt nok i næringen, oppdateringen må være hyppige nok til at de er operativt brukbare og de må være standardiserte for å kunne brukes på tvers av kategorier og geografiske markedsområder. Her har vi alltid vært sterke, men vi skal gjøre mer i årene som kommer.

4CastGroups leder for strategi og innovasjon, Christian Mjønes, legger til:

– At 4CastGroup går ut av proptech innebærer en signifikant frigjøring av ressurser og økonomiske forpliktelser, som nå skal brukes til å styrke kjernevirksomheten. Propech er kommet for å bli, men det kreves noen dypere lommer enn det vi har i 4CastGroup for å lykkes med så mange initiativer som vi har bygget opp. Vi har tro på at Sikri vil kunne støtte prosjektene godt i årene som kommer. 

I avtalen med Sikri Holding ligger det en klar intensjon om å fortsette de kommersielle samarbeidene som ligger mellom Prognosesenteret AS/AB og selskapene som får eierposisjonene overtatt av Sikri.

– Det vil fortsatt kunne utvikles analyseprodukter på datakilder fra selskaper som Buildflow og Simenergi, og samarbeidet om innhold med 4CastMedia vil bestå, sier Mjønes.

Utkjøpet av 51 % av 4CastGroup gjøres av selskapet Construction Analytics AS, som eies av Bjørn M. Birkeland og Christian Mjønes sammen med en internasjonal investor som støtter oppunder selskapets strategiske posisjon og internasjonale ambisjoner. Utover dette fortsetter de ansatte å eie 49 % av selskapet.

Transaksjonen er forventet lukket i perioden rundt 15. november 2022.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Bjørn M. Birkeland

CEO, 4CastGroup 

977 00 772

3301
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også