De mange førstegangskjøperne bidrar til å presse opp boligprisene

Sjeføkonom Nejra Macic gir oss status på dem som kjøper, men ikke selger bolig.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. november 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

10. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201110154855587.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201110154538671.png?maxwidth=2000
Førstegangskjøpere 2020.png Førstegangskjøpere - mobil.png
0

I tredje kvartal 2020 var det 17 500 førstegangskjøpere på landsbasis, hvilket utgjorde 30,9 % av alle boligkjøpere det kvartalet. Dette er den høyeste andelen førstegangskjøpere siden 3. kvartal 2014.

I Oslo var det 3 600 førstegangskjøpere i årets tredje kvartal, som utgjorde 37,8 % av alle boligkjøpere det kvartalet – høyeste andel siden 3. kvartal 2015.

Det har vært en positiv trend i andelen, både på landsbasis og i Oslo, siden 2018. Likevel er andelen førstegangskjøpere nå lavere enn det den var i årene før 2015.

1064
Falseb-0

Kommunene med høyest og lavest andel

Sunnfjord kommune (40,1 %) i Vestland fylke og Bergen, etterfulgt av Oslo, er de tre kommunene i landet med den høyeste andelen førstegangskjøpere. Dette gjelder om vi kun ser på kommuner der det er minst 100 førstegangskjøpere i kvartalet.

Kommunene på bunn er Færder (15,2 %), Nesodden (17,9 %) og Asker (18,3 %).

Årsaker til den positive trenden

Det er mulig at de tre siste årene frem til koronautbruddet, med stillstand i boligprisene, har gjort det noe enklere å kjøpe sin første bolig. Med tre år uten prisvekst i boligmarkedet, kunne førstegangsetablerere spare opp egenkapital og få lønnsøkning i sine første, faste jobber, uten at boligprisene løp fra dem. I perioden fra våren 2017 til våren 2020 var det innføringen av boliglånsforskriften, fire renteøkninger og sterk vekst i ferdigstilte boliger som bidro til at boligprisene var flate.

901
false
Falseb-0
0

Den sterke boligprisveksten vi har observert siden mai i år, hovedsakelig grunnet det sterke rentekuttet og lettelser på kredittsiden (dobling av fleksikvoten i boliglånsforskriften), kan føre til at den positive trenden i andelen førstegangskjøpere reverseres igjen fremover.

Definisjon på førstegangskjøpere:

Kjøper helårsboligomsetning i fritt salg med minst 25 % eierandel (ikke tomtesalg) for første gang, og er mellom 20 og 39 år ved kjøpstidspunktet.

Det er noen ukers eller måneders forsinkelser i disse tallene, da de baseres på tinglysninger, og en bolig blir tinglyst ved overtagelse.

610
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF