115
SWITCH SECTION

Den negative trenden fortsetter i bruktboligmarkedet

Bruktboligprisene falt med 1,3 prosent i november. Sesongkorrigert viser statistikken en svak positiv utvikling på 0,1 %.

Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

6. desember 2023
Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

6. desember 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231206123247714.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231206123247714.jpg?maxwidth=900
0

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi viser at bruktboligprisene falt med 1,3 prosent i november 2023. Sesongkorrigert viser statistikken en svak positiv utvikling på 0,1 prosent fra oktober til november. Det er normalt at utviklingen i november er negativ, og også denne gangen endte utviklingen noe mindre negativt enn ventet på forhånd.

Det er store regionale forskjeller med sterkest sesongkorrigert prisutvikling i Stavanger m/omegn, der prisene steg med 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling var det i Romerike med en sesongkorrigert nedgang på 1,7 prosent. Det er fremdeles prisutviklingen i Stavanger og Kristiansand som skiller seg betydelig ut fra resten av landet med en sterkere prisutvikling. I Kristiansand har prisnivået i flere år vært lavt grunnet en høy boligbygging, og prisene fortsetter nå å øke. Stavanger-regionen preges av en fremdeles høy aktivitet i oljesektoren og henter nå inn mye av nedgangen vi så etter oljekrisen i 2014.

Resten av landet opplever derimot en nedgang som har latt vente på seg. Renten er hevet til et innstrammende nivå, og det gjenstår muligens fremdeles enda en renteheving før vi når rentetoppen. Styringsrenten er nå på 4,25 prosent og Norges Bank har tidligere varslet at renten vil bli hevet en siste gang, mest sannsynlig i desember. Sannsynligheten for den siste rentehevingen har falt betydelig de siste ukene, særlig etter et tallglipp fra sentralbanken selv. Her ble det sluppet noe av tallene til årets siste rapport av Norges Banks Regionale Nettverk. I rapporten ble det presentert tydelig svakere vekstutsikter enn sentralbanken tidligere ventet. Dette kan tale for at sentralbanken nå velger å holde renten i ro. På den andre siden er fremdeles arbeidsmarkedet sterkt og lønnsveksten høy, som kan tale for en ytterligere heving.

Antall boliger tilgjengelig for salg, ofte omtalt som antall usolgte boliger falt noe i november fra måneden før. Likevel er fremdeles nivået historisk høyt, hele 37 % høyere enn det som har vært gjennomsnittet for november måned. Dette tyder på at flere både velger og pålegges å selge nåværende bolig før man kjøper ny bolig. Både på grunn av høye finansieringskostnader og for å sikre en høyere grad av forutsigbarhet i egen økonomi.

Hittil i år har prisene økt 1,3 prosent. Ved inngangen av 2023 hadde vi en prognose for boligprisene i 2023 på omtrent nullvekst. Dersom bruktboligprisene faller videre i samme takt i desember vil året som helhet ende ved omtrent null. Fremover vil det høye rentenivået fortsette å prege både ny- og bruktboligmarkedet. Om rentetoppen nås i desember, vil det resultere i den høyeste rentebelastningen for norske husholdninger siden 90-tallet. Dette vil dempe etterspørselen i boligmarkedet en god stund.

2977
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også