115

Det er nå det skjer!

I takt med at varmen stiger, trekker Ola og Kari ut av sine lune hjem. Det er på tide å tenke på hva man bør gjøre av utvendige arbeider på boligen.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. juni 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. juni 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210609085149063.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210609090341531.jpg?maxwidth=900
0

April var starten for mange, men perioden mai–juli er den definitive høysesongen for de utvendige oppussingsarbeidene, og mer enn halvparten av disse arbeidene startes opp i mai, juni eller juli.

Våren og sommeren kommer ikke samtidig i hele landet, hvilket forklarer at hovedtyngden av de utvendige oppussingsarbeidene kommer noe senere i Nord-Norge enn i resten av landet, der nesten halvparten av slike arbeider gjennomføres i juni og juli.

Stor økning i andelen som utførte utvendige oppussingsarbeider på boligen

I perioden 2017–2019 var det mellom 14 % og 16 % som gjennomførte utvendige oppussingsarbeider på egen bolig. Så kom koronaen, og i 2020 økte andelen til 18 %. Målt i antall husholdninger var det mer enn 445 000 husholdninger som gjennomførte ett eller flere utvendige oppussingsarbeider på boligen. En økning på nesten 80 000 husholdninger fra året før!

Hvilke typer utvendige arbeider dominerer?

Malerarbeider er uten tvil den type utvendig oppussing flest husholdninger utfører, og ca. 50 % av de som gjør noe med boligen utvendig benytter en pensel eller rulle som viktigste arbeidsredskap. Ser vi dette nivået opp mot alle husholdninger, betyr det at vi maler eller beiser boligene utvendig omtrent hvert 10. år.

Ny terrasse, bytte av ytterkledning /fasade samt bytte av takrenner kommer også høyt på listen over utførte utvendige oppussingsarbeider. Ser vi på andelen som utfører disse arbeidene betyr dette at husholdningene bygger terrasse hvert 22. år, bytter ytterkledning hvert 30. år og takrenner hvert 43. år.

Stadig flere planlegger å pusse opp utvendig

I vår forbrukermåling gjennomført per 1. kvartal 2021, ser vi en økning på mer enn 20 % flere som planlegger å pusse opp boligen i år, enn ved tilsvarende måling i fjor. Dette i kombinasjon med at mange husholdninger innser at de store utenlandsreisene antageligvis ikke lar seg gjennomføre i år heller, kan bety rekordhøye nivåer for oppussingsmarkedet i månedene som kommer!

Prognosesenterets ByggMonitor viser at det først og fremst er de arbeidene husholdningene selv kan utføre som planlegges gjennomført. Nesten 6 av 10 som planlegger å pusse opp utvendig, svarer at de skal male eller beise boligen utvendig.

Det er ikke overraskende de som bor i eneboliger, og til dels de som bor i småhus, som i størst grad planlegger utvendig oppussing.

Kundene kommer ut nå!

Om vi ser på hvor mye penger man i gjennomsnitt bruker på utvendig oppussing, samt hvor mange som planlegger å pusse opp ute, betyr det at mer enn 21 mrd. kroner vil brukes på denne typen arbeider i år.

Lykke til – det er nå det skjer!

2663
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF