115

Det hamres, snekres og males

Prognosesenterets overvåking av markedet for oppussing av boliger viser at aktivitetsveksten vi var vitne til i 2020 fortsetter inn i 2021.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

24. september 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

24. september 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210924070251051.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210924070251051.jpg?maxwidth=900
0

God fart i de innvendige oppussingsarbeidene

Det har aldri tidligere vært målt så høy aktivitet i oppusingsmarkedet, og årsnivået for antall husholdninger som gjennomfører innvendige oppussingsarbeider, ser ut til å havne på 830 000 husholdninger som vil gjennomføre ett eller flere oppussingsarbeider i boligen i inneværende år. En økning på 40 000 husholdninger på bare ett år!

Det er store forskjeller på hvor og hva man pusser opp innvendig. Stue, kjøkken og voksnes soverom ligger på topp over de høyest prioriterte rommene, mens vaskerom, kjellerstue og kjeller/bod ligger nederst på listen over rommene husholdningene har prioritert å pusse opp det seneste året.

Det rommet som har vist størst vekst, målt i antall husstander som har utført denne typen oppussing, er hjemmekontoret, med mer enn en dobling av nivået fra 2019 til 2021!

Kraftig vekst for de utvendige oppussingsarbeidene

Når vi ser på summen av antall husstander som har utført utvendige oppussingsarbeider, er det åpenbart at mer hjemmetid i kjølvannet av koronapandemien har resultert i en kraftig vekst for utvendige oppussingsarbeider. Tallene for 2020 og de foreløpige tallene for 2021 viser en årlig aktivitetsvekst på mer enn 20 %!

Utvendige malerarbeider er den mest vanlige formen for utvendig oppussing, og omtrent halvparten av de som pusser opp utvendig utfører denne typen arbeider. Det har vært en betydelig aktivitetsøkning for de fleste utvendige oppussingsarbeider de siste 2 årene, og husholdningene har også brukt mer penger på mange av de utvendige arbeidene.

Er oppussingsfesten over?

Det store spørsmålet er hvordan dette markedet vil utvikle seg det kommende og de neste årene. Våre analyser tyder på at pengene som brukes på det løpende vedlikeholdet av boligene våre vil fortsette å øke, mens det kan være noe større usikkerhet til renoveringsdelen, det vil si den delen av oppussingsarbeidene som ikke er nødvendig vedlikehold, og som bidrar til standardheving av boligene.

Kanskje vil husstandene flytte noe av forbruket over på reiser, opplevelser, eller andre forbruksgoder – fremfor å skru alt ned i terrassen utenfor egen bolig?

Tiden vil vise, men vi er fortsatt optimistiske med tanke på en positiv utvikling for oppussings-markedet i norske boliger.

2325
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også