Det svenske boligmarkedet

Et ekstremt stemningsskifte i juni

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. juli 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200716184422312.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200716184422312.jpg?maxwidth=2000
0

I koronakrisens innledende fase registrerte vi svært mange ekstremt pessimistiske utspill om boligmarkedet – både i Norge og Sverige.   Selvsagt for tidlig med noen fasit, men så langt (medio juli) har boligmarkedene i begge land utviklet seg betydelig bedre enn forventet.  For Sveriges del opplever vi nå faktisk et ekstremt stemningsskifte.


SEB`s Boprisindikator for juli måned viser nemlig den sterkeste endringen på 1 måned noen gang registrert m.h.t. den svenske folks forventninger til boligprisene fremover.   I løpet av juni måned steg  denne indikatoren (se graf) fra – 23 til + 24,   - dvs et hopp på 47 punkter !  En slik endring må kunne karakteriseres som ekstrem og gir meget tydelige indikasjoner på at det ligger an til en brennhet høst i det svenske boligmarkedet,  som jo også nyter godt av enda lavere rentenivå enn i Norge.

Den positive stemningsskiftet har allerede gitt utslag i prisbildet.  Ferske 12-måneders tall fra Svensk  Mäklarstatisik  viser nå en prisvekst på 2 % for bostadsretter – noe som gir en kvadratmeter pris på SEK 39.295 som gjennomsnitt for landet.   Tilsvarende utvikling for sentrale Stockholm viser en 12-månedersvekst på 4 % og en snitt kvadratmeterpris på 92.533, som selvsagt er den høyeste i landet. I motsatt ende av skalaen finner vi Malmø,  som til tross for en utflating siste måned fremdeles ligger på minus 1 % på årsbasis og lavest kvadratmeterpris av storbyområdene med SEK 30.101.


Enda sterkere vekst noterer vi for villaprisene som stiger 5 % på landsbasis (12-mnd) , hvilket gir en snitt på 3.4 mill.   Tilsvarende for Stockholm viser en vekst på 4 % , opp til en snittpris på 6.2 mill.


Sist – men ikke minst  noterer  vi en eksplosjon i interessen for fritidshus også i Sverige, og det uten norske kjøpere i særlig grad.  Gjennomsnittlig pris for en svenske «stuga» ligger nå på 1.9 millioner, hvilket betyr en vekst på nær 10 % siste året.  Tendensen de to siste månedene er imidlertid enda sterkere – hvilket tyder på at prisveksten på fritidshus i Sverige kommer til å ende opp godt over 10 % i løpet av året.


2398
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF