Eldreboom = helsebyggboom?

av seniorøkonom Kjell Senneset.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. mars 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210323140658046.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210323140328980.jpg?maxwidth=2000
Helsebygg 3.jpg Helsebygg - mobil.jpg
0

At eldrebølgen er over oss, er ingen hemmelighet. Antall personer over 80 år er ventet å øke fra 236 000 i 2020 til vel 360 000 i 2030. Som figuren viser, er det nærmest en eksplosiv vekst fra 2022 til 2026, før det roer seg litt ned mot 2030, der denne grafen slutter.

Den relative veksten fra 2020 til 2030 i antall personer over 80 år er 57 %. Så da trenger vi vel å øke bestanden av helsebygg med omtrent like mye? Vel, mange av helsebyggene skal betjene også andre enn de eldre, så behovet for å øke sykehusbestanden for eksempel, er ikke proporsjonal med antall eldre. De helsebyggene som først og fremst skal betjene eldre er sykehjemmene.

867
b-0TrueFalse

Siden år 2000 har omtrent 30 % av de nye helsebyggene vært sykehjem. Igangsettingen varierer mye fra år til år, men gjennomsnittet siden 2005 har ligget på om lag 55 000 m² i året. De første årene etter 2000 er ikke representative, da nivåene var veldig høye som følge av eneromsereformen. Samlet bestand av helsebygg er omtrent 9 millioner m², og anslagvis 2,6 millioner m² av dette er sykehjem.

396
true
Falsec-13

De siste årene

Siden 2010 har det vært ganske god sammenheng mellom endringer i antall personer over 80 år og igangsatt areal til sykehjem, jamfør figuren. Hvis man ber Excel legge på trendlinjer er de helt sammenfallende. Tidsperioden er nok likevel litt for kort til å kunne gå ut fra at dette trendsammenfallet vil være like presist framover, men man får likevel en indikasjon på en sammenheng.

396
true
Falsec-13
0

De neste årene

Dersom trendkurvene skal være sammenfallende fram til 2030, vil igangsettingen av nye sykehjemsbygg være nesten 200 000 m² i 2030. Så stort blir nok ikke behovet – ikke minst fordi den fysiske og mentale helsa til eldre blir bedre i årene framover.

Behovet for helsetjenester for eldre, regnet per person, går ned etter hvert som generasjonene som er født etter 2. verdenskrig inntar de eldste alderskohortene. I perioden 2009–2019 var det for eksempel en reduksjon i personer over 80 år på langtidsopphold på institusjon fra 27 000 til 24 000, selv om det var en økning i antall personer over 80 år i samme tidsrom.

Antall sykehjemsplasser må øke raskere

I arbeidet med Prognosesenterets analyse av byggeaktiviteten mot 2030, har vi likevel antatt at økningen i antall personer over 80 år vil føre til at antall sykehjemsplasser må øke raskere enn det som har vært vanlig de siste årene. Men veksten blir mindre enn veksten i antall personer over 80 år, siden pleiebehovet per person går ned. 

I Perspektivanalysen har vi skjønnsmessig antatt at bestanden av sykehjem må øke med mellom 2 og 3,5 % i året mot 2030. Dette i kontrast til økningen i antall personer over 80 år, som vi ligge mellom 3,5 og 7 % i mesteparten av perioden. Når vi også tar hensyn til at eldre og utidsmessige helsebygg må erstattes, viser hovedalternativet vårt at igangsatt areal til helsebygg bør ligge mellom 100 000 og 120 000 m² i året i perioden 2020–2030.  

1721
Falsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også