115
SWITCH SECTION

En normal september er tilbakelagt

Ingen dramatikk i boligprisutviklingen

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

5. oktober 2021
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

5. oktober 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211005131019841.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211005131019919.jpg?maxwidth=900
0

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge, som utarbeides i samarbeid med FINN og Eiendomsverdi AS, viser at det har vært en relativt normal septembermåned i bruktboligmarkedet med 0,9 % fall i de nominelle prisene sammenlignet med måneden før. Gjennomsnittlig månedlig endring for september siste 10 og 15 år er -0,6 %, så årets nedgang er litt sterkere enn det som historisk har vært vanlig for måneden. Likevel er den sesongjusterte endringen i årets september marginalt positiv. Dette er fordi sesongfaktorene endrer seg litt fra år til år.

Utviklingen på landsbasis og for Oslo er tilnærmet lik i september. En enkeltmåned er imidlertid ikke så interessant i et analyseperspektiv, vi må se på trenden over tid for å danne oss et godt bilde. Med unntak av august, har boligprisene i Oslo falt hver måned etter februar i år og markedet i hovedstaden har roet seg ned etter euforien i andre halvår 2020 og de to første månedene i år. Nasjonalt har det vært en mer positiv utvikling hittil i år, og vi ser at spesielt Bodø drar opp prisveksten både siste måned og siste året. Boligprisene nasjonalt er fortsatt 8 % høyere enn i fjor på samme tid, og vi er fortsatt ikke i nærheten av en 12-månedersvekst som er i harmoni med lønnsveksten eller konsumprisveksten ellers.

Den første renteøkningen som kom i september kom ikke som et sjokk på noen, og forventningen om den har nok dempet prisveksten i flere måneder allerede, spesielt i Oslo. Neste renteøkning kommer mest sannsynlig i desember, og flere hevinger skal det bli de kommende årene. Dette vil føre til en langt mer moderat prisvekst i boligmarkedet de neste par årene enn det vi har vært vitne til etter rentekuttene våren 2020. Frem til pandemien startet, hadde vi en treårsperiode i boligmarkedet i Norge (og Oslo) der prisveksten var veldig moderat. Fremover venter vi en reprise av den treårsperioden – med mindre det kommer et nytt negativt sjokk som senker rentebanen.

I vår kvartalsvise spørreundersøkelse Future Living svarer 20 % at koronasituasjonen har fremskyndet deres flytteplaner, så det kan være en indikasjon på at boligetterspørselen og flytteaktiviteten vil roe seg ned nå som samfunnet har gjenåpnet. Tjenesteforbruk som utenlandsreiser, kulturliv og restauranter konkurrerer om nordmenns tids- og pengebruk, etter at boligmarkedet tilnærmet hadde monopol i halvannet år. Høyere strømpriser, bensinpriser og økte renteutgifter vil innskrenke husholdningenes budsjett og gjøre den samlede pengepotten noe mindre, så noe vil måtte vike fremover.

2546
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også