125
SWITCH SECTION

Endelig en gladnyhet: inflasjonen faller raskere enn forventet

Rentekutt i september er innenfor rekkevidde

Av Nejra Macic, Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

10. april 2024
Av Nejra Macic

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

10. april 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240410124932102.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240410124932102.png?maxwidth=900
0

Konsumprisindeksen (KPI) var 3,9 prosent høyere i mars enn i fjor på samme tid. Dette er en betydelig nedgang fra tolvmånedersveksten i februar, som var på 4,5 prosent. Det er også tredje måned på rad med fallende prisvekst, og første gang siden februar 2022 at prisveksten er under fire prosent. Eneste unntaket var september i fjor, da strømprisene var midlertidig svært lave. Inflasjonen i mars kom dermed inn betydelig lavere enn konsensusforventningen, som var 4,2 prosent prisvekst.

Fjerner vi energipriser og avgifter, viser kjerneinflasjonen 4,5 prosent vekst fra mars i fjor til mars i år, hvilket er 0,2 prosentpoeng lavere enn Norges Bank har anslått. Det er en tydelig nedgang i både norskprodusert og importert prisvekst, men det var spesielt de importerte konsumvarene som sørget for lavere kjerneinflasjon enn ventet i mars. Prisveksten på norskproduserte varer og tjenester var mer i tråd med Norges Banks egne prognoser.

KPI for varer viser en tolvmånedersvekst på 2,7 prosent i mars, mens for tjenester er veksten 4,9 prosent. Det er interessant (tatt i betraktning den høye lønnsveksten) at prisveksten på tjenester hvor arbeidskraft dominerer var 3,8 prosent i mars, altså lavere enn for tjenester generelt.

SSB publiserte også produsentprisindeksen (PPI) for mars, som viser at produsentprisene var nesten 7 prosent lavere i mars enn samme måned i fjor. Denne indeksen har hatt et kraftig fall fra august 2022 da tolvmånedersveksten var på hele 77 prosent til bunnen på -37 prosent i august 2023. Etter i fjor sommer har produsentprisene fortsatt å falle, men fallet i seg selv avtar gradvis. Det er god korrelasjon mellom PPI og KPI, og førstnevnte har historisk vært en god indikator på fremtidig utvikling i sistnevnte. Vi forventer at konsumprisene vil fortsette å avta gradvis fremover, men det er et par skjær i sjøen.

Frontfagsoppgjøret endte på en ramme på 5,2 prosent, og en så høy lønnsvekst vil definitivt gjøre det mer utfordrende å få inflasjonen videre ned. Den andre faktoren er selvfølgelig den fremdeles svake kronekursen. Likevel priser markedet fortsatt inn en liten overvekt i sannsynligheten for at renten kuttes i september. Det samsvarer godt med Prognosesenterets forventninger, som også er hovedantagelsen i våre nye bygg- og anleggsprognoser.

2729
Falseb-0
center 0 Falseb-0
left -1 Falseb-0
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også