SWITCH SECTION

Er boligen din bærekraftig?

Hvordan vurderer man boligen sin sett fra et bærekraftperspektiv?

Av Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Öye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Öye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200611085613112.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200611085724101.jpg?maxwidth=2000
0

I vår Future Living undersøkelse om Bærekraft ble det tydelig at Bærekraft kan være vanskelig å vurdere, særlig når det gjelder hvorvidt en bolig er bærekraftig eller ikke, i hvert fall hvis man bare spør hvor bærekraftig selve boligen er. Vi kunne også se at de yngre finner det mer utfordrende enn de eldre.  

Som et ledd i å prøve å forstå hvordan husholdningenes vurdering av hvor bærekraftig boligen er tok vi isteden frem en bærekraftindeks der respondentene ble bedt om å vurdere sin bolig på bakgrunn av et antall områder knyttet til bærekraft fordelt på inne (f.eks. lysforhold, luftkvalitet, akustikk, og energieffektivitet) og utemiljø (nærmiljø, uteområder, nærhet til kollektivtransport etc.). Dette gav oss noe interessante funn. 

Når det gjelder innvendige faktorer ved boligen kunne vi se at «tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne» var den av de innvendige faktorene som fikk lavest score. Nedsatt funksjonsevne grunnet økende alder fungerer ofte som en «push-faktor» som gjør at man må revurdere sin boligsituasjon. Enten må man flytte til en bolig som er mer tilpasset de behov man har, eller så må man tilpasse den bolig man allerede har. Dette er ikke noe nytt, men det er interessant å fundere litt rundt hvordan den nåværende Corona-situasjonen med isolasjon og restriksjoner har økt folks bevissthet når det gjelder de utfordringer som kan komme med det å leve i boligen når man blir eldre eller får nedsatt funksjonsevne og hvor godt den nåværende boligen vil dekke disse behovene.  

Vi kunne også se tydelige forskjeller på nyere (bygget i 2011 og etter) og eldre boliger der de som bodde i eldre boliger ga sin bolig en langt lavere score når det gjelder de innvendige faktorene. Det er andre krav til boligene som bygges i dag, så dette var et forventet funn. Det som var interessant, var imidlertid å se hvordan forbrukerne selv vurderer disse forskjellene og hvilke utfordringer samfunnet står ovenfor dersom hele den eksisterende boligmassen skal opp på samme bærekraftnivå som de nyere boligene. Det var også tydelige forskjeller når det gjelder eierform der leieboligene var langt dårligere på bærekraft på innvendige områder enn eierboliger og boliger i borettslag. 

Når det gjelder de utvendige faktorene var det mindre differanser. 

Ønsker du å vite mer?

 

 

2828
c-13TrueFalse
Les også
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF